imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Social Vejviser

Med Den sociale Vejviser ønsker vi at gøre det lettere at finde frem til frivillige sociale foreninger, grupper og fællesskaber, der kan hjælpe, hvis du rammes af sygdom, handicap eller ensomhed – eller søger forskellige former for netværk. Den Sociale Vejviser kan også anvendes af pårørende, foreninger eller kommunens ansatte og andre fagfolk, som hjælper borgere med at finde vej til frivillige sociale tilbud og fællesskaber. Endelig kan den bruges som inspiration til at engagere dig som frivillig i den frivillige verden.

Den Sociale Vejviser opdateres løbende – henvendelse om optagelse og opdatering i vejviseren kan rettes til Frivilligcenter Hillerød: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Klik her, hvis du ønsker din forening i vejviseren

Rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde
Tilbud om støtte, selvhjælpsgrupper og sociale aktiviteter målrettet børn, familier og forældre
Tilbud om køb og salg af brugt tøj og genstande.
Tilbud målrettet mennesker med handicap
Integrationstilbud og tilbud for etniske minoriteter
Kulturelle og kreative tilbud og aktiviteter
Tilbud målrettet kvinder
Tilbud inden for miljø, natur og bæredygtighed
Tilbud til mennesker der ønsker at komme ud af misbrug og afhængighed
Tilbud målrettet psykisk sårbare
Tilbud om rådgivning
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds- og sygdomskategorier
Tilbud om væresteder, klubber, selvhjælpsgrupper, fællesskaber og samvær målrettet unge.
Tilbud og aktiviteter for og med ældre
Tilbud og foreninger, som ikke umiddelbart passer ind under de øvrige kategorier.