imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kursus for nye flygtninge

rania tamimNyankomne flygtninge i Hillerød kan nu deltage i et kursus, der introducerer dem til dansk kultur og samfundsforhold. Kurset har til formål at bidrage til en bedre integration og løber over ti gange. Det giver en grundlæggende viden, der er nødvendig for at kunne fungere som borger i Danmark.

Bag kurset står Rania Tamim, der kom til Danmark som tre-årig. Hun har en palæstinensisk baggrund og har en bachelorgrad i offentlig administration fra Metropol i København. Hun har sammensat et program, hvor hun sammen med frivillige gæstelærere vil give flygtningene en bred orientering og et indblik i den danske kultur og samfundsopbygning.

For Rania Tamin er det vigtigt, at nyankomne flygtninge med det samme møder den danskerne. Sprogundervisning og beskæftigelse er kernen i integrationen, hvor målsætningen er at gøre flygtninge til aktive medborger i deres nye samfund.

”For at opnå en effektiv og positiv indsat, er det nødvendigt med parallelle tiltag fra civilsamfundets side. Integrationen er nemlig ikke kun at lære sproget og at kende til det danske arbejdsmarked. Integrationen er meget mere end det. En vellykket integration bygger også på en introduktion i dansk kultur og samfundsforhold gennem møder og samvær med danske medborgere,” mener Rania Tamim.

Det er hendes motivation for at oprette kurset, der skal støtte en vellykket integration og aktivt medborgerskab gennem hjælp til selvhjælp, hvor flygtningene bliver en del af den danske kultur, samtidig med at de bevarer deres egen.

Kurset består af ti moduler, hvor emnerne blandt andet Danmark som et demokratisk retssystem, borgernes rettigheder, sundhedsvæsnet, uddannelsessystemet, beskæftigelse- og arbejdsmarkedet, børn i to kulturer, SSP i forhold til børn og unge i Hillerød og frivillige aktiviteter. frivillige

Det første kursus er fuldtegnet. I første omgang henvender det sig til syriske flygtninge, men det er Rania Tamims mening, at kurset senere gennemføres for flygtninge med en anden nationalitet og et andet sprog som eksempelvis afghanere eller somaliere. Det er også  hendes mening, at kurset skal kunne tilpasses lokale forhold og gennemføres andre steder end i Hillerød.

Kurset er frivilligt og understøttes af Hillerød Kommune. Det bliver holdt i Frivilligcenter Hillerød. Programmet med en udførlig beskrivelse på dansk, engelsk og arabisk kan hentes HER.