• Kreative Workshops Slideshow

  Har du lyst til kreative aktiviteter sammen med andre?
  Vi tilbyder lige nu et spændende forløb med kreative aktiviteter til dig, der er medlem af en lokal patientforening

  Læs mere...

 • TUFF

  Hillerød går sammen om at styrke unges trivsel
  Vi har fået 4,8 mio. kr. til et fireårigt partnerskabsprojekt: "Trivsel, Unge, Fællesskaber og Foreningsliv (TUFF) - sammen om unges trivsel i Hillerød"

  Læs mere...

 • Julehjælp

  Oversigt over julehjælp 2022
  Her kan du se, hvor du kan søge - eller give støtte til - julehjælp både lokalt og nationalt

  Læs mere...

 • Evaluering af trivselsgrupperne

  Ny evaluering dokumenterer effekten af Trivselsgruppernes indsats for børn og ugne
  Evalueringsrapporten kan læses i fuld længde her på hjemmesiden

  Læs mere...

 • Ukraine

  Ukraine / Україна

  Læs mere...

 • Trivselsgrupper2

  Trivselsgrupper for børn og unge i frivilligcentret
  Vi tilbyder fællesskab, støtte, hjerterum og frirum for børn og unge i svære livssituationer

  Læs mere...

 • Ukraine-pulje

  Søg støtte til aktiviteter for og med flygtninge fra Ukraine
  Vi opfordrer lokale foreninger og fællesskaber, der har eller vil lave aktiviteter for ukrainske flygtninge, til at søge støtte fra Ukraine-puljen

  Læs mere...

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube