• Ukraine

  Ukraine / Україна

  Læs mere...

 • Kurser Efteraar2022

  Spændende kurser for frivillige i efteråret
  Fyr op under bestyrelsesarbejdet, få styr på sociale medier eller kom i mål med projektet

  Læs mere...

 • Ukraine-pulje

  Søg støtte til aktiviteter for og med flygtninge fra Ukraine
  Vi opfordrer lokale foreninger og fællesskaber, der har eller vil lave aktiviteter for ukrainske flygtninge, til at søge støtte fra Ukraine-puljen

  Læs mere...

 • Kommed Pulje2022

  Kom med!-puljen 2022 er åben for ansøgninger
  Foreninger, grupper og fællesskaber i Hillerød Kommune kan søge puljen til aktiviteter for og med seniorer

 • Trivselsgrupper2

  Trivselsgrupper for børn og unge i frivilligcentret
  Vi tilbyder fællesskab, støtte, hjerterum og frirum for børn og unge i svære livssituationer

  Læs mere...

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube