Care Deeply Day

careddeply 1544 medarbejdere på virksomheden Biogen bidrog for tredje år med en frivillig indsats lokalt på Care Deeply Day. Den falder samtidig med Frivillig Fredag, og medarbejdere får i arbejdstiden mulighed for at bidrage med en frivillig indsats lokalt.

Frivilligcenter Hillerød fik i malet gangen og trappen ved køkkenet i muntre farver samt  sat nye lamper op.

Dansk Blindesamfund Nordsjællands medlemmer fik ledsagere til en cykleltur på cykelklubbens tandemcykler og kvindegruppens besøg til lokalhistorisk museum, hvor der er udstilling om dengang, kvinderne fik stemmeret.

Kvindecentret fik en hjælpende hånd  til praktiske opgaver på udendørsarealet som havearbejde, oprydning og forskønnelse, mens lokalafdelingen Mødrehjælpen Hillerød modtog gode råd om reklame for butikken og etablering af en "reservebedsteforældreordning."

Røde Kors fik assistance i sin genbrugsbutik og til sine aktiviteter på Plejecentret Skovhuset. Julemærkehjemmet i Ølsted fik udført reparationer og forskønnelser.

Frederiksborg Amts Avis bragte artikel om forløbet. Se desuden pressemeddelelse HER.

 

 caredeeply blind 15caredeeply kvindecenter 15

careddeply ølsted 15