Kom med! - fællesskaber og bevægelse for ældre

Kom med! er et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale frivillige og foreninger med fokus på at støtte flere ældre i Hillerød til at deltage i sociale og aktive fællesskaber.

KomMed jpg

Målgruppen for Kom med! er ældre borgere (60+) i Hillerød Kommune, der oplever sårbarhed, ensomhed, social isolation eller på anden vis står uden for fællesskaber. For at nå målgruppen er indsatsområderne også henvendt til frivillige, foreninger og kommunalt sundhedspersonale, der på forskellig vis er i kontakt med målgruppen. Kommunale medarbejdere og frivillige spiller nemlig en central rolle i forhold til at motivere til at afhjælpe og forebygge ensomhed og inaktivitet blandt ældre borgere i Hillerød.

Ensomhed forringer livskvalitet og har både fysiske og psykiske konsekvenser, heriblandt:

  • Ældre, der oplever ensomhed, vurderer deres helbred som dårligere og bruger sundhedsvæsenet mere
  • Ældre, der oplever ensomhed, modtager i højere grad hjemmepleje
  • Ensomhed har ligeså stærk indflydelse på dødeligheden som andre risikofaktorer som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt
  • Knap 5000 danskere over 65 år dør hvert år uden familie eller venner omkring sig

Første (projekt)fase af Kom med! blev finansieret af Ældrepuljen gennem Hillerød Kommune og fandt sted fra foråret 2014 til sommeren 2016. Herefter overgik Kom med! til drift - finansieret af Værdighedspuljen og Hillerød Kommune.

Kontakt: Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt Frivilligcenter Hillerød på kommed@frivilligcenter-hillerod.dk

Information om aktiviteter for alle 60+ i Hillerød: Kom med! folderen - en guide til fællesskaber og aktiviteter for seniorer i Hillerød

I Foreningsvejviseren kan du finde mere information og flere tilbud til ældre i Hillerød: Foreningsvejviseren - aktiviteter for ældre

Vil du gøre en forskel som frivillig senior? Tag et kig i frivillig-seniorfolderen og lad dig inspirere

Tilbud til pårørende: Er du pårørende til en alvorligt syg? Se videoer og læs mere om invitation til grupper her: Pårørendeområdet på kommunens hjemmeside og i pårørendefolderen