Dronningernes Nordsjælland

dronningernes nordsjaelland logo web
Kultur, natur og fællesskab

Dronningernes Nordsjælland er et nyt projekt, der starter op i frivilligcentret i august måned. I samarbejde med frivilligcentrene i Gribskov, Halsnæs og Helsingør vil vi tilbyde kvinder i Nordsjælland at blive en del af et fællesskab omkring aktiviteter med fokus på kultur og natur.

Vi ønsker med Dronningernes Nordsjælland at styrke sammenhold, kendskab og venskab på tværs af kommunegrænser i Nordsjælland samtidig med, at deltagerne udfordres kulturelt og sammen kommer ud og oplever den fantastiske nordsjællandske natur.

Målgruppe
I alt 80 kvinder - 20 kvinder fra hver kommune. Projektet henvender sig til kvinder i alle aldre og har fokus på at mindske og forebygge ensomhed eksempelvis ved at inkludere kvinder, der har mistet deres pårørende, er tilflyttere eller har meget få relationer i deres liv. Netværket vil fungere som en trædesten ind i først dette sociale fællesskab og efterfølgende videre ind i interessefællesskaber samt lokale aktiviteter og bygge bro til det lokale foreningsliv.

Hvis du - eller nogen du kender - er interesseret i at deltage i dette netværk eller være tovholder for aktiviteterne i Hillerød, så kontakt Anette på info@frivilligcenter-hillerod.dk

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube