Kom med!-pulje 2022

Søg støtte fra Kom med!-puljen 2022 til aktiviteter og initiativer for og med seniorer

Nu kan lokale foreninger, grupper og fællesskaber søge midler til at gøre noget for ensomme seniorer i Hillerød Kommune. Kom med! udbyder 315.000 i en pulje, som kan søges frem til november til initiativer i resten af 2022 - enten til at sætte noget nyt i gang eller til at understøtte tiltag, der allerede findes.

 Download ansøgningsmateriale:

Retningslinjer for Kom med!-puljen 2022

Formålet med Kom med!-puljen er at støtte lokale initiativer, der medvirker til at forebygge og reducere ensomhed blandt seniorer
(+60-årige) i Hillerød Kommune.

Puljen er på i alt kr. 315.000 kr. Der gives hel eller delvis støtte til såvel
nye aktiviteter som opgradering eller forlængelse af allerede eksisterende tiltag. Det behøver ikke nødvendigvis at være en aktivitet, men kan også være initiativer, der fx afsøger nye måder at involvere flere eller andre deltagere i målgruppen.

Puljen kan søges af foreninger, grupper og fællesskaber i Hillerød Kommune, som laver eller vil lave aktiviteter/initiativer for og med seniorer, der er begrænset i deres samvær med andre og/eller i deltagelse i fællesskaber.

Ansøgning af puljen sker ved udfyldelse af et ansøgningsskema og budgetskabelon, som sendes pr. e-mail til Frivilligcenter Hillerød: kommed@frivilligcenter-hillerod.dk.

Støttemodtagere forpligter sig til at sende en kort afrapportering og regnskab for de modtagne midler senest 1. februar 2023.

Sidste frist for ansøgninger er den 1. november 2022. Ansøgninger behandles ad to omgange i hhv. starten af september og starten af november.

Tildeling varetages af et tildelingsudvalg bestående af Kom med!-arbejdsgruppen (Anette Nielsen og Thilde S. Hansen, Frivilligcenter Hillerød, Tilde Ellehammer Andersen, Ældre og Sundhed, Hillerød Kommune) og en repræsentant fra Hillerød Seniorråd (Lene Hvirgelholm), som er udpeget af seniorrådet.

I tildelingen af midlerne lægger tildelingsudvalget vægt på, at initiativerne lever op til ét eller flere af disse punkter:

  • giver en oplevelse for, aktivering af eller involvering af målgruppen
  • nye medlemmer inviteres ind
  • inkluderer dem, der oplever ensomhed – eller som er udsatte for at komme til det
  • omfatter samarbejde med andre foreninger, frivillige, organisationer eller kommunale enheder
  • en ”social profil”, det vil sige en bevidsthed om, hvordan initiativet kan tage imod mennesker, der lever med en sårbarhed, sygdom eller handicap
  • ”det gode værtsskab”, følgeskab eller den gode velkomst for nye deltagere.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tilde Ellehammer Andersen, Ældre og Sundhed, Hillerød Kommune, tlf. 7232 3417, tande@hillerod.dk, eller Thilde S. Hansen, Frivilligcenter Hillerød, tlf. 2257 6698, tsh@frivilligcenter-hillerod.dk.