Kom med på Mandeholdet

Mandeholdet

Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune

Projektet skal styrke fysisk og mental sundhed for mænd over 60 år i Hillerød Kommune og dermed forebygge mistrivsel og ensomhed.

Metoden er en kombination af:

 • Gåture og træning i naturen
 • Øvelser, der træner hjernen gennem stimulering af sanserne, balancen, hukommelsen, koncentrationsevnen
 • Socialt samvær med ligesindede i aktive fællesskaber

I 2020 etableres der et "Gå i naturen"-hold for mænd i Brohuset i Hillerød Øst og et i Frivilligcenter Hillerød i centrum. Der etableres også et "Træn i naturen"-hold på Hillerød Stadion i Hillerød Vest. I 2021 udvides med flere "Gå i naturen" og "Træn i naturen"-mandehold andre steder i Hillerød Kommune. Alle hold bygger på DGI’s og Center for Sund Aldrings koncept "Hold Hjernen Frisk Naturtræning".

Som en del af projektet rekrutteres og uddannes 10 mænd i målgruppen til at blive trænere og sociale værter for projektet. Deres opgave er at understøtte træningen, hjælpe til med rekrutteringen og ikke mindst at motivere de mænd, der starter på holdene, til at forblive aktive og holde fast i deres nye fællesskaber.

Vil du deltage? 

deltagerTil dig, der er over 60 år - uanset hvilken form du er i. Træningen foregår udendørs, fordi forskning viser, at udendørs fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for sundhed og trivsel.

Holdene er startet.

Vil du være træner?

traenerFor dig, der kunne tænke dig at blive træner og stå i spidsen for et nyt fællesskab.

DGI, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune vil de kommende år etablere og understøtte "Gå i naturen" og "Træn i naturen" for mænd over 60 år i Hillerød.

Derfor leder vi efter mænd, der vil tage et naturtræningskursus, så de kan være med til at træne og motivere mænd til aktive fællesskaber i naturen.

Kontakt Peter Bennett, DGI Nordsjælland, peter.bennett@dgi.dk eller Tine Liisberg, Frivilligcenter Hillerød, tl@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Vil I være partnerskabsforening?

foreningFor jer, der vil være med til at skabe aktiviteter for mænd i samarbejde med DGI, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune

DGI, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune søger lokale, sociale netværk og idrætsforeninger, der vil indgå i et samarbejde om ”Gå i naturen” og ”Træn i naturen” for mænd over 60 år i Hillerød.

Som medvirkende forening bidrager I til at opbygge og tilbyde aktive fællesskaber for mænd – med mulighed for at fortsætte aktiviteten i egen forening efter endt forløb.

Kontakt Peter Bennett, DGI Nordsjælland, peter.bennett@dgi.dk eller Tine Liisberg, Frivilligcenter Hillerød, tl@frivilligcenter-hillerod.dk

Hvem står bag projektet?

Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune er finansieret af Sundhedsstyrelsen samt interne midler hos DGI og Frivilligcenter Hillerød. Projektet drives af DGI i tæt samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune og en række partnerskabsforeninger (idrætsforeninger og sociale foreninger) med fokus på at forbedre ældre mænds mentale og fysiske sundhed med projektets aktiviteter.


Konsekvenser af ensomhed

Når der justeres for rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet, er ensomhed i Danmark årligt skyld i:

 • 770 ekstra dødsfald blandt personer, der er ensomme
 • 19.000 ekstra somatiske indlæggelser
 • 3.800 ekstra psykiatriske indlæggelser
 • Ekstra omkostninger på 2,2 mia. kr. til behandling og pleje

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport "Sygdomsbyrden i Danmark"

Læs mere om mænd og ensomhed

 • Undersøgelsen ”Ensomhed i befolkningen”, 2015, Center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet - læs mere
 • Undersøgelsen ”Ensomhed blandt ældre”, 2018, Kommunernes Landsforening - læs mere
 • Undersøgelsen ” Mænd, fællesskaber og trivsel”, 2016, Forum for Mænds Sundhed - læs mere
 • Træningskonceptet "Hold Hjernen Frisk Naturtræning" - læs mere
 • Artiklen ”Gode sociale relationer øger levealderen” - læs mere
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube