Kom med på Mandeholdet

Mandeholdet web

Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune

Med en kombination af gåture og træning i naturen, øvelser for hjerne og sanser samt hyggeligt socialt samvær med ligesindede i aktive fællesskaber vil vi styrke den fysiske og mentale sundhed for mænd over 60 år i Hillerød Kommune. Træningen foregår udendørs, fordi forskning viser, at udendørs fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for sundhed og trivsel.

Formål med projektet
Projektet skal bidrage til at styrke den fysiske og mentale sundhed for mænd over 60 år i Hillerød Kommune og på den længere bane forebygge mistrivsel og ensomhed. Projektets metode er en kombination af:

 • Gåture og træning i naturen
 • Øvelser, der træner hjernen gennem stimulering af sanserne, balancen, hukommelsen, koncentrationsevnen
 • Socialt samvær med ligesindede i et aktivt fællesskab

Der er et særligt fokus på mænd, der befinder sig i en overgangsfase i livet fx:

 • Fra arbejdsliv til pension
 • Fra at være to i et forhold til at blive skilt eller enkemand
 • Fra at have et godt helbred til et (begyndende) faldende funktionsniveau

Mandeholdene oprettes i et samarbejde med en lokal social- eller idrætsforening, det forventes derfor at deltagerne bliver medlem af denne forening og at Mandeholdet kan fortsætte efter et 12 ugers forløb i regi af lokalforeningen.

Som en del af projektet rekrutteres og uddannes mænd i målgruppen som trænere og sociale værter for Mandeholdene. Deres opgave er at understøtte træningen med en positiv tilgang og motivere de mænd, der starter på holdene, til at forblive aktive og holde fast i deres nye fællesskaber.

Nye Mandehold på vej – mulighed for 12 gange gratis træning i naturen
I starten af maj 2021 udvides med yderligere tre Træn i naturen-mandehold i samarbejde med Nødebo Kro, GrønnegadeCentret samt Skævinge Seniorer. De tre hold etableres fysisk med udgangspunkt i Nødebo, Hillerød centrum og Skævinge.

Alle hold bygger på DGI’s og Center for Sund Aldrings koncept Hold Hjernen Frisk naturtræning.

Outdoor og fællesskab Bliv deltager 58326 1Deltagere: Læs mere om, hvordan du kan være med på et mandehold
Tilbuddet er til mænd på 60 år og derover – uanset hvilken form, du er i. Du starter og slutter med en lille (uformel) test for at se, hvordan den udendørs træning og fællesskabet har påvirket dig over de 12 uger. Træningen foregår udendørs, fordi forskning viser, at udendørs fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for sundhed og trivsel.

For yderligere informationer kontakt Anette Nielsen på an@frivilligcenter-hillerod.dk / tlf. 30223368

 

Outdoor og fællesskab Træner rekruttering 58320 1

Trænere: Kunne du tænke dig at blive træner og stå i spidsen for et nyt fællesskab?
Vi søger mænd, der vil tage et naturtræningskursus, så de kan være med til at træne og motivere mænd til aktive fællesskaber i naturen. Vi har særligt fokus på, hvordan vi får motiveret mænd, der er inaktive og i risiko for ensomhed eller mistrivsel, til at deltage i aktiviteterne og komme med i fællesskabet. Vigtigste krav er, at du kan afsætte en ca. 2 timer om ugen over en 12 ugers periode, og at du brænder for at engagere andre i et aktivt udeliv og fællesskab. Kurset afholdes over tre formiddage den 19.-20. og 22. april 2021 kl. 9-13.

Tilmelding til trænerkurset kan gøres direkte her: https://www.dgi.dk/arrangementer/202118003001

For yderligere informationer kontakt Peter Bennett, DGI Nordsjælland, peter.bennett@dgi.dk.

Outdoor og fællesskab Forenings folder 58538 1

Partnerskabsforeninger: Hvordan kan jeres forening indgå i et samarbejde om at etablere et mandehold?
DGI, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune søger lokale sociale netværk og idrætsforeninger, der vil indgå i et samarbejde om ”Gå i naturen” og ”Træn i naturen” for mænd over 60 år i Hillerød. Som medvirkende forening bidrager I til at opbygge og tilbyde aktive fællesskaber for mænd – med mulighed for at fortsætte aktiviteten i egen forening efter endt forløb.

Kontakt: Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød, an@frivilligcenter-hillerod.dk

I 2020 bliver der etableret hhv. et Gå i naturen-mandehold med base i Brohuset i Hillerød Øst og et fra Frivilligcenter Hillerød i centrum samt to Træn i naturen-mandehold på Hillerød Stadion i Hillerød Vest.

Hvordan kan du være med i de allerede etablerede Mandegrupper?
Der er p.t. to Mandehold, som er åbne for deltagere – kontakt træner og social vært for nærmere aftale om deltagelse.

Træn i naturen: Mandag kl. 18-19.30 ved Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød.
Kontakt træner: Finn Hansen, fihansen@hotmail.com, tlf. 26 35 06 54

Gå i naturen, Hillerød centrum: Onsdage kl. 14.00-15.30 p.t. Irma-torvet, Frederiksværksgade 4 – senere, når FcH åbner, mødes gruppen ved Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c, 3400 Hillerød.
Kontakt træner: Jan Ahrens Pedersen, ahrens3400@hotmail.com

Desuden er der yderligere to hold, som p.t. er lukket for nye deltagere:

Træn i naturen: Tirsdage kl. 10-11.30 ved Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo, 3480 Fredensborg
Kontakt træner: Jan Michael Kongerslev, konjan@me.com tlf. 23 33 66 47

Træn i naturen: Onsdage kl. 10.00-11.30 ved Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød
Kontakt træner: John Schmidt, johnschmidt0111@gmail.com tlf. 40 79 53 34

 

Hvem står bag projektet?
Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune er finansieret af Sundhedsstyrelsen samt interne midler hos DGI og Frivilligcenter Hillerød. Projektet drives af DGI i tæt samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune og en række partnerskabsforeninger (idrætsforeninger og sociale foreninger) i perioden januar 2020 til august 2021.

hilleroed fodboldBrohuset GroennegadeCentret Noedebo KroSkaevinge SeniorerAeldreSagen

Du kan også læse om projektet på DGI's hjemmeside.


Konsekvenser af ensomhed
Når der justeres for rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet, er ensomhed i Danmark årligt skyld i:

 • 770 ekstra dødsfald blandt personer, der er ensomme
 • 19.000 ekstra somatiske indlæggelser
 • 3.800 ekstra psykiatriske indlæggelser
 • Ekstra omkostninger på 2,2 mia. kr. til behandling og pleje

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport ”Sygdomsbyrden i Danmark”

Læs mere om mænd og ensomhed her:

 • Undersøgelsen ”Ensomhed i befolkningen”, 2015, Center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet - læs mere.
 • Undersøgelsen ”Ensomhed blandt ældre”, 2018, Kommunernes Landsforening - læs mere.
 • Undersøgelsen ” Mænd, fællesskaber og trivsel”, 2016, Forum for Mænds Sundhed - læs mere.
 • Træningskonceptet "Hold Hjernen Frisk Naturtræning" - læs mere.
 • Artiklen ”Gode sociale relationer øger levealderen” - læs mere.
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube