Danmarks Naturfredningsforening afd. Hillerød

Den næste i portrætrækken er Danmarks Naturfredningsforening afd. Hillerød.

Danmarks NaturfredningsforeningDanmarks Naturfredningsforening i Hillerød vil gerne have kontakt til nye frivillige til ad hoc-opgaver, og tiltrække flere yngre mennesker til at deltage i vores aktiviteter. Det vil være spændende at få andre foreningers bud på hvordan det kan gøres. Fra Frivilligcenter Hillerøds side, kan vi anbefale at bruge https://frivilligcenter-hillerod.dk/hjaelp-lokalt, hvor man kan søge ”event-frivillige”.

DKs naturfredningsforening1

Hvem er Danmarks Naturfredningsforening afd. Hillerød som forening?
Vi er en del af den landsdækkende Danmarks Naturfredningsforening. Afdelingen i Hillerød har ca. 1400 medlemmer i kommunen. Vores formål er at sikre mod forringelse af natur og miljø, arbejde for en sammenhængende planlægning, der sikrer adgang til naturen, lovlige forhold i erhvervsudfoldelsen, godt drikkevand, reduceret trafik, styrkelse af naturkvaliteten, påvirkning af politiske beslutninger m.m.

Hvilke aktiviteter har I?
Vi arrangerer ture med særlig fokus på børnefamilier, vi samarbejder med andre miljøgrupper, og vi kommenterer planer og programmer. En gang om året afholder vi en affaldsdag, og vi er med i Naturens Dag i Nødebo. Bestyrelsesmøder bliver afholdt en gang hver måned og vi nedsætter arbejdsgrupper med specifikke indhold.

Hvordan fordeler eller organiserer I det frivillige arbejde i foreningen?
Vi fordeler opgaverne bredt imellem bestyrelsens medlemmer, hvor også løst tilknyttede ad hoc-personer kan deltage. Vi har et meget bredt interesseområde, der vil kunne engagere borgere, der brænder for enkeltsager, som de synes er vigtige.

DKs naturfredningsforening2Hvordan får I nye medlemmer – og hvad gør I for at holde på dem I har?
Det er langt hen ad vejen overladt til vores hovedforening at skaffe nye medlemmer. Vores arbejde i Hillerød har selvfølgelig også stor betydning for medlemstallet. Vores synlighed er derfor vigtig.

Her i Hillerød afdelingen vil vi meget gerne selv kunne tiltrække medlemmer, både ´passive´, der betaler kontingent, men selvfølgelig også personer, som vil deltage aktivt - enten som medlem/ suppleant eller som løst tilknyttet ad hoc-aktiv i afgrænsede aktiviteter.
De fleste ved, at vi eksisterer, men det kniber med at få flere med i de aktiviteter, som vi gerne vil i gang med, men som vi ikke magter uden flere aktive.

Hvordan får I nye frivillige?
Det er et område, hvor vi ikke får løftet i tilstrækkelig grad. Hvordan kan vi blive bedre til at motivere borgerne til at deltage som løst tilknyttede, uden at det kræver deltagelse i vores daglige diskussioner om alverdens sager?

DKs naturfredningsforening3Samarbejder I med andre foreninger om aktiviteter, projekter, fundraising eller andet?
Vi samarbejder med Nødebo Bæredygtig, Bedsteforældre for klima og Hillerød Klimanetværk. Vi har samarbejde med sportsfiskerne og DOF om fælles berøringspunkter. Vores aktiviteter betales af fonde eller vores hovedforening.

Hvilke overvejelser gør I jer om mangfoldig deltagelse?
Vi ønsker i allerhøjeste grad en mangfoldig deltagelse. Vi har rum for alle, der gerne vil gøre vores kommune til et bedre sted at leve i. Oftest er det de lidt ældre, vi kommer i kontakt med, og vi savner forbindelse til de yngre. Hvordan klarer vi den udfordring?

Hvis du vil høre mere, så kontakt os
Du kan finde mere information på vores hjemmeside: https://hilleroed.dn.dk. Du kan også finde os på Facebook: https://www.facebook.com/dnhilleroed.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube