Hillerød Skakklub

Her kan du møde Hillerød Skakklub, som er den fjerde forening i vores serie af portrætter.

Hilleroed SkakklubHvem er Hillerød Skakklub som forening?
Hillerød skakklub skal være den hyggeligste, største og stærkeste i Danmark! Derfor har Hillerød Skakklub lavet en femårsplan frem mod 2022, hvor de arbejder med disse mål.
Klubben prioriterer højt at alle - uanset skakligt niveau, alder eller køn skal føle sig velkommen og godt modtaget i klubben. Ingen må føle sig overset og glemt.

Hillerod skakklub4Hillerød Skakklub har eksisteret med samme navn og samme formål i 110 år. Foreningen blev stiftet den 3. februar 1910 og har lige siden haft til formål at udbrede kendskabet til skakspillet blandt Hillerøds borgere.

Klubben henvender sig til alle – unge og ældre, piger og drenge, mænd og kvinder.

Hvilke aktiviteter har I?
Aktiviteterne er turneringsspil, undervisning, foredrag og sociale aktiviteter. Desuden spiller klubben holdkampe mod vores naboklubber.

I de seneste år har klubben oprustet på flere fronter og har nu en af Danmarks største ungdomsafdelinger og landets største afdeling for piger. Klubben har undervisningstilbud for unge hver tirsdag fra kl. 18.00 og turnerings- og andre skaktilbud for alle fra kl. 19.30.For pensionister og andre med tid om eftermiddagen har klubben tilbud om skak hver onsdag eftermiddag fra kl. 12.30 i Brohuset i Hillerød Øst.

Hillerod skakklub1Hillerød Skakklub er i samme periode vokset til Danmarks næststørste skakklub med 100 medlemmer, og samtidig er klubben også styrkemæssigt blandt de 5 stærkeste skakklubber i Danmark. Klubben satser på både top og bredde.

Hvordan fordeler eller organiserer I det frivillige arbejde i foreningen?
Vi har i klubben en bredt sammensat bestyrelse på 8 medlemmer med vidt forskellige kompetencer. Nogle er gode til at arbejde med unge, andre er gode til teknik og hjemmesider, en enkelt er god til sponsorer og andre er gode til at organisere. Dertil kommer et antal frivillige der løser mindre opgaver, som bestyrelsen har bedt dem om.

Hvordan får I nye medlemmer – og hvad gør I for at holde på dem I har?
Målsætningen og visionen er indenfor 2 år at blive endnu større og bedre til at inspirere og engagere nye interesserede til skakspillet. Til det formål er vi meget aktive på hjemmesider og sociale medier, hvor skakinteresserede nemt kan finde frem til klubbens aktiviteter.

Hillerod skakklub2Hvordan får I nye frivillige?
Vi er velfungerende hvad angår frivillig arbejdskraft, som vi udelukkende rekrutterer blandt medlemmerne.

Samarbejder I med andre foreninger om aktiviteter, projekter, fundraising eller andet?
Vi samarbejder med andre skakklubber - primært omkring ungdomsarbejdet.

Hvilke overvejelser gør I jer om mangfoldig deltagelse?
Klubben henvender sig til alle – unge og ældre, piger og drenge, mænd og kvinder. Klubben lægger vægt på at holde til i lokaler, der er tilgængelige for handicappede. Klubben prioriterer højt at alle - uanset skakligt niveau, alder eller køn skal føle sig velkommen og godt modtaget i klubben. Ingen må føle sig overset og glemt.

Hvordan kommer man i kontakt med jer?
Man kommer i kontakt med os gennem kontaktoplysninger på https://nyiskak.dk eller https://hillerodskakklub.dk. Man kan også altid skrive til formand@hillerodskakklub.dk.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube