Cyklistforbundet

I dette portræt kan du lære mere om Cyklistforbundet, Hillerød afdeling, der bl.a. arbejder for gode forhold for lokale cyklister.

CyklistforbundetHvem er Cyklistforbundet, Hillerød afdeling?
Vi er den lokale afdeling af det landsdækkende forbund, Cyklistforbundet, der har som formål at fremme cykling i Danmark. Vi arbejder for, at alle kan cykle sikkert og trygt. Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Lokalt arbejder vi på at gøre Hillerød til en sikker og tryg kommune for cyklister. Vi arbejder for cyklisternes fremkommelighed og for gode veje og cykelstier uden huller i asfalten. Og vi arbejder på at vise vores medborgere de mange gode cykelturmuligheder, der er i Hillerød og omegn. Vi har ca. 220 medlemmer i Hillerød Kommune.

Hvilke aktiviteter har vi?
Den ene del af vores aktiviteter er den politiske: Vi har jævnligt kontakt med Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park om forskellige problemer og projekter, ligesom vi har kontakt med politikerne i udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik. Vi arbejder her for flere og bedre stier og for mere sikre og trygge forhold for cyklisterne.

Som den anden del arrangerer vi cykelture i Hillerød og omegn. Vi prøver her at vise de mange muligheder frem, som der er – både i Hillerød by og rundt om i kommunen og naboområderne. Cykelturene er åbne for alle interesserede.

Hvordan fordeler eller organiserer vi det frivillige arbejde i foreningen?
Vi organiserer det frivillige arbejde gennem vores lille aktive bestyrelse. I bestyrelsen arbejder vi med den løbende politiske dagsorden og med at arrangere cykelture. Men vi er meget glade, når nogle melder sig også til enkeltstående arrangementer.

Hvordan får vi nye frivillige? Og mangler vi aktuelt frivillige – og til hvad?
Vi er meget interesserede i at få nye frivillige med. Både som almindelige medlemmer, som aktive til enkeltarrangementer og til bestyrelsen. Især vil vi gerne have flere unge med, da gennemsnitsalderen i bestyrelsen er rigeligt høj, selv om vi har fået den første blandt forhåbentligt flere unge kræfter med. Men alle er velkomne! Vi ville kunne gøre mere, hvis der var flere kræfter med. Det er landsafdelingen, der generelt står for rekruttering af nye medlemmer, men vi prøver også at reklamere lidt, fx på vores cykelture.

Samarbejder vi med andre foreninger om aktiviteter?
Ja, når vi ser fælles interesser, så samarbejder vi gerne med de andre lokale foreninger. Fx har vi arrangeret nogle cykelture sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Hvordan kan man komme i kontakt med os?
Man kan finde os på cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/hillerod/, hvor man kan finde mail og telefon på vores formand. Desuden kan man skrive til os på dcfhillerod@gmail.com. Du kan også finde os på facebook: facebook.com/CyklistforbundetHillerod. Følg os endelig der!