Nordsjællands Skakklub

Mød Nordsjællands Skakklub, Danmarks yngste skakklub, der har store ambitioner og går andre veje end andre skakklubber for at opfylde dem.

Nordsjaellands skakklubOm Nordsjællands Skakklub
Når man spiller fodbold eller dyrker en anden holdsport, bruges størstedelen af tiden, der investeres, på træning, og kun en mindre del af tiden på at spille kampe. I rigtig mange skakklubber er det lige omvendt – der er endda klubber, hvor der slet ikke tilbydes træning! Det er enkel visdom, at det er sjovt at blive dygtig til noget; og da vi gerne ville blive dygtigere til at spille skak, satte vi os for at lave en klub, hvor træningen fyldte mest og kampene noget mindre.

Samtidig var vi klar over, at en skakklub i det 21. århundrede må tage højde for, at tid er en knap ressource. Få mennesker har tid til en fast klubaften midt i et travlt arbejdsliv, hvor der også skal være plads til familien. Derfor mødes vi primært over nettet, hvor træningen foregår. Men vi mødes også fysisk - til holdkampe og til en årlig træningsweekend. En af klubbens målsætninger er at tilpasse klubbens aktiviteter til medlemmernes levemønstre.

Træningen foregår via Skype. Vi har haft et glimrende samarbejde med den polske landsholdstræner GM Bartosz Socko, der primært har trænet klubbens stærkere spillere, men da han ‘sagde op’ på grund af travlhed, har vi fundet en ny træner: Den russiske stormester Vladimir Malakhov; men alle medlemmer bliver tilbudt træning, der passer til deres niveau.
Selv om mange aktiviteter foregår online, har vi indtrykket af, at fællesskabet i klubben trives godt. En af forklaringerne på det er, at alle gerne vil være en del af en succes – og succes har vi haft i holdturneringen, hvor vi er rykket op i begge de sæsoner, hvor vi har deltaget. En anden forklaring er, at træningen virker: Hvis man investerer nogle kræfter i klubbens træningstilbud, bliver man en bedre skakspiller, hvilket vi har set flere eksempler på.

Hvilke aktiviteter har I?
Ud over den almindelige træning arrangeres der træningsgrupper, hvor vi sætter lup på udvalgte emner indenfor skakken. Vi deltager også med to hold i Dansk Skak Unions holdturnering.

Hvordan fordeler eller organiserer I det frivillige arbejde i foreningen?
Foreningen har en lille bestyrelse bestående af de 2 medstiftere af skakklubben, samt endnu et medlem.

Hvordan får I nye medlemmer – og hvad gør I for at holde på dem I har?
Vi er på Dansk Skak Unions hjemmeside og er Danmarks yngste skakklub. Desværre er det sådan, at det er mere almindeligt at skakklubber lukker, end at de starter. Derfor gav det vores forening en del omtale, da vi startede op for 3 år siden (i 2018), så en del medlemmer kom ‘af sig selv’, andre opfordrede vi til at være med.

Vi vil rigtig gerne have fat i dem, der sidder derhjemme og spiller skak på internettet uden at være medlemmer af en klub, til at være med i vores forening. Men den udfordring har vi ikke løst endnu. Vi vil også rigtig gerne have flere kvindelige medlemmer – vi har allerede et ungt, kvindeligt medlem, og hun er en stærk spiller! Og vi tror, at vores fokus på at hjælpe hinanden til at blive bedre frem for at spille partier indbyrdes for at slå hinanden vil tiltale kvindelige skakspillere og kvinder, der vil lære skak.

Da fornyelsen i foreningen skal komme fra juniorerne, er der ikke kontingentbetaling for dem. På den måde håber vi at kunne fastholde de yngre medlemmer.

Hvordan får I nye frivillige?
Vi er en lille klub, men vi har en dedikeret bestyrelse og engagerede medlemmer. Der er aldrig mangel på hjælpende hænder.

Samarbejder I med andre foreninger om aktiviteter, projekter, fundraising eller andet?
Nordsjællands Skakklub er medlem af Dansk Skak Union (DSU) og samarbejder med den, og medlemmerne deltager i DSU’s turneringer.

På grund af Corona-situationen er der ikke rigtig kommet gang i samarbejdet med andre foreninger i regi af Frivilligcentret endnu. Vi har haft en brætspils-aften sammen med Dansk Flygtningehjælps ungdom, og vi har været i kontakt med Hemingway Club Hillerød og Vennepunktet.

Hvilke overvejelser gør I jer om mangfoldig deltagelse?
Vores fokusområde, da vi startede klubben, var at skabe en klub for alle, der uanset rating ønsker at blive bedre til at spille skak – men nu har vi lige så meget fokus på at introducere folk for spillet, meget gerne i samarbejde med andre foreninger i frivilligcentret.

Hvis man gerne vil lære at spille skak, kan man sagtens forenkle det, så nye kan få en god introduktion. Skak kan også være en god indgangsvinkel til et fællesskab, hvis man har det svært med sociale udfordringer. Man kan have fokus på aktiviteten, og så kommer det sociale efterhånden. Og man skal huske, at skak ligesom musik er et internationalt sprog, med hvilket man kan kommunikere med alle! Her spiller køn, alder, etnicitet og evt. handicap ingen rolle.

Hvordan kommer man i kontakt med jer?
Foreningens hjemmeside er: http://nordsjaellandsskakklub.dk/
Derudover har foreningen en Facebookside: https://www.facebook.com/nordsjaellandsskakklub