Frivillig Fredag 2012

Social gadekunst - et vindue til en forening 2012

FF12 socialgadekunst arkaderneI anledning af den årligt tilbagevendende Frivillig Fredag sidste fredag i september samledes sociale foreninger i Hillerød og gik sammen om at synliggøre og fejre frivilligheden på en anderledes måde.

I projektet ’Social gadekunst – et vindue til en forening’ gik Frivilligcenter Hillerød, billedkunstnere, sociale foreninger, sponsorer, butikker i gågaderne og i Slotsarkaderne sammen om at synliggøre foreningernes lokale engagement. Det skete som en del af den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, den 21. september 2012, under devisen ’Del det du kan og skab noget nyt’.

Hver kunstner fik tildelt en forening, hvis virke de skulle være med til at synliggøre. Den sidste uge i september kunne man se resultatet. De 13 kunstværker fortalte livsbekræftende historier om at kunne leve godt med sin lidelse, om fællesskabet med ligesindede, om håb og tålmodighed m.v.. Hver deltagende butik gav plads til et kustværk, som blev synliggjort i form af et stort folietryk på butiksruden. Til sidst blev malerierne solgt på auktion.

Først og fremmest har projektet givet viden om, at foreningerne eksisterer og engagerer sig lokalt med en positiv tilgang til deres felt og til samarbejde med andre. En yderligere gevinst har været, at der blev skabt god kontakt på tværs af foreninger mellem de personer, der deltog i processen. For flere butikkers vedkommende var det første gang, de engagerede sig på det sociale område.

Med projektet opstod der et unikt samarbejde og fællesskab mellem forskellige dele af Hillerød. Foreninger blev synliggjort på en anderledes måde og over for nye målgrupper. Kunstnere fik mulighed for at engagere sig lokalt, og butikspersonale fik anderledes samtaler med deres kunder. Frivilligrådet har produceret en video om projektet, og Aparecida Schmidt-Madsen har i samarbejde med frivilligcentret produceret en film, hvor man følger nogle af kunstnerne i processen.

Frivilligcentret har udarbejdet en gennemgang af hele projektet med udvikling af idéer, forberedelse, afvikling og læring om tværfagligt samarbejde. Det er beskrevet i et læringshæfte.

Herunder ses de 13 malerier.

FF12 Allergi FF12 Afrika FF12 Frivilligcentret
 Bente Abrahamsen: Astma-Allergi Nordsjælland  Helle Malling Beck: Styrk din krop - Hillerød Motionscenner Inger Benningsen: Frivilligcenter Hillerød
FF12 Labyrinth FF12 Depression FF12 Fugl
Jane Blichfeldt: ADHD-foreningen Nordsjælland Leni Buchholst: Depresseionsforeningen Nordsjælland Ulla bønsøe: Hjernesagen Nordsjælland
FF12 Sind FF12 Ramme FF12 Amnesty
Ulla Ferdinandsen: Sind Nordsjælland Hillerød/Allerød Klas Fernblad: Hillerød Kvindekrisecenter Lena Heegaard: Amnesty International Nordsjælland
FF12 Hjerteforening FF12 Gigt FF12 Autismemflash
Per Møller: Hjerteforeningen Hillerød Else Worsøe Pedersen: Gigtforeningen Hillerød Lokalforening Lene Sandvang: Autisme Nordsjælland
  FF12 Ventilen  
  Louise Thygesen: Ventilen Hillerød  

Politikere i praktik 2012

FF12 praktik16 lokale politikere og embedsmænd deltog i Frivillig Fredag-praktik, som blev afviklet i uge 39. Hver praktikant bruge nogle timer eller en dag sammen med en forening i Hillerød for at få indblik i deres arbejde og den sag, de repræsenterer.

Blandt praktikanterne kan nævnes formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peder Bisgaard, der ekspederede i Grønnegadecentrets café, borgmester Kirsten Jensen, der var praktikant hos Hjernesagen på Viemosegaard, og formand for Socialudvalget Bente Claudi, der dyrkede gymnastik hos Ældre i Bevægelse (foto). Klaus Markussen fra Venstre var i praktik hos Landsforeningen Autisme. Hans erfaringer kan sammen med autismeforeningens evaluering læses i frivilligcentrets årsskrift. De praktiktilbud, politikerne kunne vælge mellem, blev præsenteret i et katalog.

Tilbagemeldingerne fra foreninger og praktikanter var meget positive. Lene Sønderbye Kjerulff stod som frivillig  koordinator og tovholder for hele projektforløbet og ikke mindst det store arbejde med at få politikernes ønsker til at matche med foreningernes udbud.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube