Festlig fejring af Frivillig Fredag

FF14 biogeniodecsamtaleFejringen af Frivillig Fredag, der i år var den 26. september og havde temaet frivillig, der hvor du lever, blev i Hillerød markeret med en ”Samtalesalon” om lokal frivillighed, samarbejde og virkelyst.

Frivillige, politikere, embedsmænd samt erhvervsledere, der havde deltaget i en foreningspraktik i ugen op til Frivillig Fredag, var nogle af de omkring 100 deltagere, som deltog i fejringen af Frivillig Fredag.

Tanken bag at invitere til samtalesalon på Frivillig Fredag var at skabe nye møder på tværs af engagement, virke og interesser samt at blive klogere på hinanden og forhåbentlig inspirere til lokalt engagement, virkelyst og nye samarbejder – på en sjov og anerledes måde.

Frivillig Fredag blev i år holdt hos Hilllerød-virksomheden Biogen Idec, der havde åbnet dørene for arrangementet. En gruppe medarbejdere havde brugt en arbejdsdag på at skabe flotte og hyggelige rammer om arrangementet som en del af deres årlige ”Care Deeply Day", hvor medarbejdere i arbejdstiden bidrager med en frivillig indsats lokalt.

I Hillerød blev Frivillig Fredag ud over samtalesalonen på Biogen Idec markeret med Frivillig Fredag-praktik for politkere, embedsmænd og erhvervsledere, SOPU-elever på foreningsbesøg samt uddeling af frivilligprisen.

Frivillig Fredag er national frivillighedsdag, som holdes hvert år den sidste fredag i september med det formål at markere og anerkende frivilligheden, synliggøre det frivillige arbejde og give borgere, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillige for en dag.

Klik på de små billeder nedenfor og se dem i stort format.

FF14 hjerte FF14 peter FF14 sigurd FF14 anette anne FF14 ap nadjaFF14 beth daiwa FF14 boerge vibeke FF14 Henry Naja FF14 hjerteforening tim FF14 jesper fruergaardFF14 Samtalesalon FF14 Pia BI medarbejder FF14 RodeKors klaverfabrikken FF14 chokolade FF14 volunteers


FF14 peder bisgaard prkatik19 politikere og embedsfolk var i uge 39 i praktik i nogle af Hillerøds foreninger.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget Peder Bisgaard (i midten) fik frisk luft, sol og regn, da han var på cykeltur med Frihjul. 

Praktikanterne havder ønsket deres praktiksted på baggrund af kataloget over dette års tilbud. Se her, hvem der var i praktik hvor. 

Klik HER for at læse om praktikanternes og praktikværternes oplevelser.

 

 

 


FF14 charlotte breinholt Biogen groennefadecenterFor første gang i år tilbød frivilligcentret praktik for erhvervsledere, og fire lokale ledere var i praktik i Hillerød. En af dem var Associate Director Environment, Health, Safety and Sustainability Affairs hos Biogen Idec Charlotte Breinholt, der deltog som praktikant i GrønnegadeCenteret: 

"Det er altid inspirerende at komme ud og opleve en anden arbejdsplads. På GrønnegadeCenteret særligt hvordan toenhalv ansat og 140 frivillige kan få så meget ud af lidt. Fantastisk organiseret og med brugerne i fokus. En del af aktiviteterne er jo at drive det i sig selv (nogle har måske ikke interesse i at sy – men i at være med til at drive cafeen eller gøre rent).

At få kontakten til Grønnegadecenteret  kan betyde, at vi måske kan hjælpe hinanden fremover (vi har måske overskudsmøbler – centeret har måske mødelokale vi kan leje?) Desuden fik jeg inspiration til, hvordan man kan motivere mennesker – på en arbejdsplads får medarbejderne løn for at komme – frivillige skal motiveres til at komme uden løn.

Organiseringen fungerede godt. Jeg fik sent muligheden for at deltage, så det var super, at GrønnegadeCenteret var så fleksible med kort varsel.

Generelt: Fortsæt endelig – få så mange ud som muligt, så vi kan blive klogere på hinanden, finde samarbejdsmuligheder og udvide vores netværk!"

Centerleder Bente Most var også rigtig glad for at have besøg af Charlotte Breinholt:

”Det var en god oplevelse at møde erhvervslivet på vores hjemmebane og således få mulighed for at vise, hvor “det grå guld” går hen, når det forlader arbejdsmarkedet. Samtidig var det spændende at få indsigt Charlotte Breinholt og Biogen Idecs arbejdsmetoder i arbejdsmiljø på virksomheden”.

På baggrund af erhvervslederpraktikken har ledelsen i Grønnegadecentret aftalt at mødes med Charlotte Breinholt.

”I Grønnegadecentret synes vi, at praktikken forløb i en konstruktiv, inspirerende og positiv atmosfære. Praktikanten var vel placeret i centrets cafe, hvor der er rig mulighed for at tale med de frivillige og medlemmerne generelt og fik desuden mulighed for at tale med bestyrelsesmedlemmer og til at få en dybere erfaringsudveksling med centerledelsen. Det var en givende og spændende oplevelse, og vi vil meget gerne have en erhvervsleder i praktik igen næste år."

FF14 mette winge leisnerNordeas områdedirektør i Hillerød, Mette Winge Leisner, var i praktik i Hillerød Kvindecenter:

"Det gjorde stort indtryk på mig at få kendskab til de udfordringer, som voldsramte kvinder står overfor i den situation og ikke mindst hvor svært det er for dem at komme videre ud i en liv uden vold. Det gjorde stort indtryk på mig, hvor dejlig dedikeret og engageret medarbejderne på kvindecentret er – og hvor svært det også kan være for små ”organisationer” at skulle leve op til regler og tilsyn.

Derudover fik jeg et stort indblik, refleksioner, ideer til hvordan jeg kan understøtte med at finde frivillige med økonomisk baggrund, som kan hjælpe i mange foreninger, følelsen af at kunne give noget den anden vej både ledelsesmæssigt og med hensyn til fondsmidler. Det er vigtigt at få reserveret en HEL dag."

Mette Winge Leisner savnede, at man indledningsvis fik forventningsafstemt, hvad man umiddelbart havde i tankerne, at udbyttet skulle være:

"Vi gik blot i gang, og så opstod det. Måske havde udbyttet været endnu større, hvis vi havde været lidt mere skarpe på dette. Det stod reelt lidt uklart for mig forud for praktikopholdet, hvordan det skulle forløbe og hvad målet var. De informationer jeg fik var næsten mere omstændige end nødvendigt – jeg tror det kan gøre meget mere enkelt, og måske kunne man med fordel være i praktik i mere end eet sted, hvis vi er i bedre tid."

Som led i et fremtidigt samarbejde har Mette Winge Leiser tilbudt sig som sparringspartner ved evt. ledelsesmæssige drøftelser eller til dialogmøder med voldsramte kvinder, som er på vej ud i uddannelse/arbejdslivet.


FF14 SOPUlogoHvem: Som en del af Frivillig Fredag-praktikken var en klasse med 26 elever på social- og sundhedsassistent-uddannelsen (SOPU) på besøg hos ti lokale foreninger under frivilligcentret i uge 39. Inden foreningsbesøgene havde eleverne fået en introduktion til frivillighed, foreningsliv og samarbejdet mellem civilsamfund og professionelle af frivilligcentret og Projekt Frivillig.

Formål: Hvordan tiltrækker man flere unge frivillige til sin forening? Det spørgsmål vil en række foreninger gerne have svar på. Derfor opstod idéen om at få elever fra SOPU på besøg. Under besøgene mødte eleverne foreningerne, deres brugere og arbejder med praktiske gøremål, og fik derved en forsmag på det at være frivillig. Foreningerne fik mulighed til at få feedback fra de unge om, hvordan de tiltrækker flere unge frivillige til deres arbejde.

Aktiviteter: Træning sammen med ældre, hjælpe med arbejdet i en genbrugsbutik, følge en SOSU-hjælper i hendes job, samvær med psykisk sårbare med mere.

Se videointerview med eleverne om foreningsbesøgene her:


I Hillerød Fysioterapi & træningscenter er Hjerteforeningens ’Hjertemotionstime’ godt i gang. Der rulles rundt på store motionsbolde, og det er tydeligt, at øvelserne får pulsen op og sveden frem på panden af deltagerne. Tre af dem er en del yngre end resten af holdet. Det er elever fra social og sundhedsskolen SOPU i Hillerød, der sammen med resten af deres hold i denne uge er på besøg hos en række sociale frivillige foreninger i Hillerød, som led i fejringen af den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag.

En af eleverne, der har valgt at være hos Hjerteforeningen denne dag, er Betina. Hun synes ikke, der er nok fokus på foreningens arbejde. ”Derfor ville jeg gerne høre mere om, hvad Hjerteforeningen laver for sine medlemmer og møde nogle af dem,” fortæller hun. En anden elev, Sandra, ser værdien af besøget i forhold til uddannelsen: ”Det er jo mennesker som disse, vi skal ud og arbejde med.”

Foreningsbesøgene er kommet i stand gennem et samarbejde mellem SOPU, Frivilligcenter Hillerød, Projekt Frivillig og foreningslivet i Hillerød; et samarbejde, som skal gøre unge opmærksomme på de mange muligheder for at lave frivilligt arbejde og give dem ny viden om frivillighed og foreningstilbud.

I ugen op til besøgene har eleverne fået introduktion til frivilligt arbejde og til forskellige tanker om samarbejdet mellem professionelle og frivillige. Herefter kunne de så vælge en forening, som de ville i praktik i en enkelt dag. Gamze, Jeffrey og Seyma, der har været i Blå Kors’ genbrugsbutik og udsmykket vinduespartiets mannequindukker, står nu i kælderen under butikken og sorterer tøj. Det tøj, der er i god stand, skal sælges i butikken til fordel for stof- og alkoholmisbrugere. Når det kommer til selv at skulle yde et stykke frivilligt arbejde, er det for flere af eleverne et puslespil med uddannelse, arbejde og famille som brikker, der også skal passe ind.

”Og når jeg har fri, så skal jeg jo også have tid til at slappe af”, som Seyma udtrykker det.

Jeffrey har før arbejdet frivilligt som karatelærer, og han mener, det handler om at finde et sted, hvor man også har det sjovt imens.Selv om dagen primært skal give de unge smag på at yde et stykke frivilligt arbejde, så er det en sidegevinst, at de unge er ved at tage en social- og sundhedsuddannelse.

”Når de er færdige med deres uddannelse, kan de være bindeled til disse foreninger og formidle deres viden til en gruppe mennesker, som måske ikke er så gode til at orientere sig om mulighederne ”forklarer Charlotte Lykke fra Projekt Frivillig.

Sammen med Frivilligcenter Hillerød håber hun, at dagen giver nogle af de unge lyst til at melde sig til at arbejde i en af Hillerøds mange frivillige, sociale foreninger.Følgende foreninger modtog besøg: Styrk din krop, Kræftens Bekæmpelse, Blå Kors Genbrug, SIND, KFUM og KFUK Hillerød, Mødrehjælpens lokalforening Hillerød, Hjerteforeningen Lokalkomite Hillerød, Skanselyets Venner, Røde Kors Hillerød-afdeling, Hillerød Motionsvenner.

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube