imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivillig Fredag-praktik 2015

Lokale politkere og embedsmænd samt et enkelt folketingsmedlem havde meldt sig til dette års praktik i en forening. Praktikken blev i de fleste tilfælde afviklet i løbet af uge 39. Enkelte havde aftalt andre tidspunkter på grund af andre aftaler.

christine antorini praktikFor første gang deltog et folketingsmedlem. Det var Christine Antorini, der deltog i en af Hjerteforeningens motionstimer. Hun havde læst om praktikforløbene i avisen og meldte sig derefter som praktikant.

Både praktikanter og praktikudbydere er blevet bedt om at evaluere forløbene. Det er sket ud fra nedenstående spørgsmål:

1. Hvad gjorde størst indtryk ved praktikforløbet?

2. Hvad fik du ud af at deltage i praktikforløbet? Hvad tror du din praktikant/praktiksted fik ud af mødet? 

3. Giver praktikforløbet anledning til mulige fremtidige samarbejdsmuligheder? I så fald hvilke områder?

4. Har du en konstruktiv feedback til din forening/jeres praktikant, der kan medvirke til at gøre praktikforløbet anderledes eller bedre til næste år?

5. Hvordan oplevede du kommunikationen og den praktiske organisering af praktikken før, under og efter praktikken? Har du forslag til områder der kan forbedres?

6. Har du en kommentar eller en historie at fortælle fra din praktik - og/eller billeder som du ønsker at dele - så skriv gerne et par ord her og dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig. 

7.  Er du interesseret i også at deltage i FrivilligFredag praktik igen i 2016?! - har du idéer til, hvordan vi kan forny konceptet evt. også ift. målgruppen?

Følgende evalueringer er redigeret og sammeskrevet på baggrund af tilbagemeldingerne på spørgsmålene:

irene brostroemIrene Brostrøm, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti om sit ophold hos SIND:

Det største indtryk var, at mennesker, der lider af psykisk sygdom, alligevel har overskud til at hjælpe sig selv og andre. Vi  skal være taknemmelige for, at vi er raske, og hjælpe, dem der har det svært i livet, de var glade for at jeg viste dem interesse, og ville lytte.

Jeg vil fremover møde op de aktiviteter  de har så vidt  jeg har tid. Organiseringen var perfekt både før under og efter, og jeg vil gerne være med næste år, da det er dejligt at få lov at se, hvordan de forskellige steder fungerer. Det giver os et indblik i hverdagen de forskellige steder, og vi forstår forhold, som vi måske ellers har svært ved forstå.

Jeg vil gerne sige tak til jer for det store arbejde som I udførte.

 

Ole Hagman, SIND, vært for Irene Brostrøm:

Det gjorde stort indtryk, at vores praktikant havde mere kenskab til psykiatriske problemstillinger, end vi havde regnet med. Praktikforløbet drejer sig om gensidig orientering omkring det frivillige arbejde og hvordan politikerne tænker på området. Det er en enestående mulighed for at gøre dette en gang om året.  

Irene Brostrøm mødte efterfølgende op i SIND-huset på SINDETS DAG 10. oktober - det viser en fortsat interesse for vores området. Vi har ikke aftalt noget konkret, men forstiller os et samarbejde vedrørende udviklingen inden for kommunens socialpsykiatri mm, som i disse år har mistet en del ressourcer grundet besparelser. 

Vi syntes at praktikforløbet gik rigtig godt og har umiddelbart ikke nye forslag. Som tidligere deltager i praktikforløb burde man kunne huske, at der er praktik i den pågældende uge, og så kommer det i sidste ende alligevel bag på en - det er et vilkår at mange foreninger har et højt aktivitetsnivau, og det kan være svært at uddeligere opgaverne og derfor har få personer meget at se til og får mange mails hver dag. Det kunne måske være en idé at opfordre foreningerne til at vælge én, der vil stå for kontakten til frivilligcentret angående praktikken, det behøver ikke at være formanden.

Vi er interesseret i at deltage næste år, har ingen særlige idéer til fornyelser.

 

kirsten jensenKirsten Jensen, socialdemokratisk byrådsmedlem om Ventilen:

Det største indtryk var den seriøse forberedelse, som de unge frivillige gjorde. Jeg lærte en masse om en gruppe meget empatiske og seriøse unge mennesker, der udviser og træner i menneskekundskab. Meget positivt. Praktikstedet fik det ud af det, at de fik ros og opmærksomhed, og det har vi alle brug for, også de gamle i gårde (erfarne frivillige).

Om eventuelle mulige fremtidige samarbejdsmuligheder kunne jeg fortælle om en byrådskollega, som gerne vil skabe et forløb sammen med dem en aften om relationsopbygning. Og jeg er nabo, så de kan bare kalde.

Jeg er interesseret i også at deltage i Frivillig Fredag praktik igen i 2016.

 

maia jensen - ventilenMaia Jensen fra Ventilen siger blandt andet:

Det har gjort indtryk at møde praktikanten og for en frivillig har det været spændende for første gang at være med til at have en politiker i praktik i mødestedet. De frivillige havde en lang samtale med praktikanten, inden mødestedet åbnede. De fandt hurtigt ud af, at det var ekstra krævende, da de både skulle være opmærksomme på deres praktikant og de unge. Praktikanten har mødt de frivillige, hørt om deres arbejde og haft samvær med de unge i mødestedet.

Det har skabt muligheder for brobygning til endnu en lokalpolitiker. Samtidig håber vi, at hun vil tage sin viden om ensomhed med videre i sit arbejde og vil kunne bruge det i forhold til de mennesker, hun møder og projekter hun bliver en del af.

Vi havde lidt problemer i starten, for vores praktikant havde fået at vide, at hun skulle være i mødestedet 17.30, og normalt møder de frivillige ind 17.45. Kommunikationen er nok glippet mellem de frivillige. Ellers har der været rigtigt fint samarbejde fra frivilligcentrets side.

Ventilen Hillerød er fortsat interesseret i, at deltage i Frivillig Fredag praktik, da det er en super god måde, at sprede det gode budskab ud til vores lokalpolitikere på.  

 

peter lennø praktik 15Peter Lennø, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti besøgte Autismeforeningen på Harløse Skole. Hans beskrivelse, der har været offentliggjort i lokale medier, lyder således:

Jeg har endnu en gang været i praktik. Denne gang var det med besøg på Harløse Skole, en skole for børn med diagnoser såsom autisme, asperger, ADHD mm.

Jeg fik en rundvisning på skolen med besøg i nogle af klasserne, hvor jeg fik indblik i undervisningen. Så hvordan skolen er indrettet med hensyntagen til den enkelte elev. Herefter fik jeg en grundig gennemgang af, hvordan man underviser og i høj grad tager hånd om eleverne, både samlet og individuelt. Der er utroligt mange ting, man skal vide for at kunne håndtere disse børn. Og hvor blev jeg så meget klogere, tak for det!

Hvilken tålmodighed og energi, de lærere/pædagoger har. Synd at det ikke bliver mere værdsat af samfundet. Man kunne med fordel have flere af den slags specialskoler, så flere børn og unge kunne få en tryggere og bedre skolegang. Blive bedre rustet til fremtiden med uddannelse, job og et godt voksenliv.

Vi bliver nødt til som kommune at få mere fokus på dette område. Der skal mere oplysning om de problemer, det er at have en diagnose, så vi som samfund ikke bare vender ryggen til. Jeg er ikke overbevist om, at inklusion i skolerne er til fordel for børn med en diagnose. Chancen for at blive ekskluderet i klassen er nok større end at blive inkluderet. Lærerne er ikke uddannede til at tage hånd om disse elever.

Og det er ikke lærernes skyld. Vi skal selvfølgelig benytte os af at bruge de skoler og lærere, som har de specialuddannelser, det kræver at have med disse børn at gøre. Folkeskolelærerne tager sig på glimrende vis af folkeskolens elever.

Der er vel heller ingen der kører sin bil til bageren for at få lavet service?

Stor tak til Harløse Skole for en lærerig og kompetent  gennemgang af skolen og undervisningen, og i særdeleshed jeres faglige dygtighed og arrangement. Jeres elever er i gode hænder.

 

Gunnar Friis Proschowsky fra Autismeforeningen:

Det var en god oplevelse at mærke interessen for vores særlige område. Forhåbentlig fik Peter både mere viden og førstehåndsindtryk, men også en personlig kontakt, der kan trækkes på fremadrettet, måske mest i forhold til at kontakt er blevet enklere, i forhold til sager, der kører politisk.

Det var lidt tidspresset at få udmeldingnen så sent, men ellers fungerede organiseringen OK. Besøget afstedkom efterfølgende et læserbrev fra Peter Lennø. (Se ovenfor).Vi deltager gerne igen.

 

Vibeke Abel, direktør i Job, Social og Sundhed, Hillerød Kommune var i praktik i Klaverfabrikken:

Det gjorde størst indtryk at få indblik i de gode professionelle og frivillige kræfters indsats i Klaverfabrikken. Jeg fik kendskab til hvad der foregår på et område, som jeg ikke kender så meget til, og praktikforløbet betyder, at vi holder et kommende ledermøde på Klaverfabrikken.

Jeg har en overbevisning om, hvor meget engagement betyder for kulturlivet i Hillerød, og hvor godt det er for mennesker at have et meningsfuldt sted at mødes- et sted, hvor der er respekt for den enkelte uanset udgangspunkt, og jeg deltager altid.

 

Jens Jepsen fra Klaverfabrikken:

Størst indtryk gav de mange muligheder for at bygge bro mellem social- og kulturområdet.  Vi lærte hinanden at kende, og så nye muligheder for samarbejde åbne sig, især på det sociokulturelle område.

Organiseringen og kommunikationen var velfungerende, og vi er interesserede i at deltage næste år også.

 

antotriniFolketingsmedlem og tidligere minister for Socialdemokraterne, Christine Antorini, deltog i en hjerteforeningens motionstimer:

Det store engagement og arbejde, som de frivillige udførte - til gavn for mange mennesker gjorde et stort indtryk. Jeg fik en indsigt i, hvorfor man vælger at engagere sig i Hjerteforeningen - fordi man selv har haft en hjertesygdom eller er pårørende til en. Og at det er motion og kost, der er hele omdrejningspunktet - sammen med det sociale samvær, hvor det er ok at snakke om sin sygdom sammen med andre i samme situation. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil være med igen om et år. Det vil jeg meget gerne. Fint koncept.

Det var super på alle måder.

 

bente claudDet konservative byrådsmedlem Bente Claudi besøgte Kræftens Bekæmpelse:

Endnu et spændende ”Politiker i praktik” besøg, som gav mig en stor ny viden om et dejligt varmt tilbud til kræftramte og deres pårørende.

 

 

 

 

 

Direktør for skoler, dagtilbud børn og familier & sundhed A.P. Østergaard var praktikant i Frivilligcenter Hillerød:

Praktikforløbet viste engagement, overblik, og jeg fin en introduktion og endnu mere viden og forståelse for arbejdet med frivillige og frivilligcentrets arbejde. Praktikforløbet fremmer, at jeg indtænker frivilligcentret jo mere, jeg ved om dets virke.

Jeg deltager igen 2016.

 

John Ibsøe og Danseklubben i Grønnegadecentret var vært for Christina Thorholm, byrådsmedlem for Det Radikale Venstre:

Det var dejligt, at Christina var så engageret i dansen – både linedance og standard dans. Vi er overbevidste om, at hun fik en god fornemmelse af pensionisters danseglæde og et godt socialt samvær samtidig.Da Christina endnu ikke har rundet de 60 år, som er en betingelse for at deltage i vores danseklub. Må hun glæde sig til at nå dertil.

Det er vigtigt at praktikanten afsætter hele aftenen – så man får alle danse med i oplevelsen. Det hele forløb til UG, og vi vil gerne deltage igen.

 

Lars Pedersen fra Hillerød Almennyttige Boligselskab havde kommunaldirektør Erik Nygren som praktikant:

Engagementet hos praktikanten og deltagelsen i boligselskabets frivillighedsmiddag, hvor han holdt tale gjorde stort indtryk.Jeg blev mere opmærksom på, hvor meget godt vi gør og fik en udvidelse af vores netværk. Jeg tror praktikanten blev overrasket over hvor meget frivilligt arbejder, der bliver lavet.

Praktikforløbet vil være med til at fastholde det gode samarbejde vi har med Hillerød kommune. Det var en god oplevelse med fin organisering. Vi vil helt klart deltage fremover, og jeg synes formen er god.

 

I alt deltog otte byrådsmedllemmer, fem embedsfolk og et folketingsmedlemi dette års praktik. Fordelingen så således ud:

Bente Claudi (byrådsmedlem C): Kræftens Bekæmpelse.

Christina Thorholm (byrådsmedlem B): Danseklubben i Grønnegadecentret.

dorte melgård praktik 15Dorte Meldgaard (borgmester C): Motion for Sindet.

Irene Brostrøm (byrådsmedlem O): Sind

Jonathan Nielsen (byrådsmedlem I): Røde Kors.

Kirsten Jensen (byrådsmedlem A): Ventilen.

Peder Bisgaard (byrådsmedlem A): Ungdommens Røde Kors.

Peter Lennø  (byrådsmedlem O): Autismeforeningen.

A.P. Østergaard (direktør for skole og dagtilbud): Frivilligcenter Hillerød.

Erik Nygren (kommunaldirektør): Hillerød Almennyttige Boligselskab.

Marie Stockmarr (direktions.- og udviklingskonsulent): Kirkens Korshær.

Tinne Simonsen (udviklingskonsulent): Salto.

Vibeke Abel (direktør for job, social og sundhed): Klaverfabrikken.

Christine Antorini (MF A): Hillerød Hjerteforening.

 

Frivillig Fredag praktik-katalog 2015web21  lokale foreninger havde inviteret lokale politikere og embedsfolk i en praktik for at præsentere og give indblik og kendskab til de aktiviteter, tilbud og opgaver, der i dag løses og tilbydes af frivillige og aktive medborgere gennem lokale foreninger og selvorganiserede grupper. Praktikken blev afviklet i løbet af uge 39 (21.-24. september). Praktikanterne afleverede deres ønsker, hvorefter Frivilligcenter Hillerød matchede praktikant og forening. Kataloget over praktikopslag kan ses HER.

Praktikken blev omtalt i Hillerød Posten.