Frivillig Fredag 2017: Vis værdien

FF17 Fernisering 2På Frivillig Fredag 2017, der blev holdt den 29. september i Støberihallen, blev der under temaet "Vis værdien" både holdt fernisering, filmpremiere, et inspirerende oplæg og samtalesalon. Se programmet for Frivillig Fredag 2017 her.

Vis værdien - i billeder
Arrangementet blev indledt med fernisering i Støberihallens forhal, hvor der var opsat billeder fra forskellige foreninger. Billederne var taget af foreningsrepræsentanter, der i september havde deltaget i to fyraftensmøder i frivilligcentet om at tage bedre billeder. Fotograferne var selv til stede og kunne fortælle om både motiverne og hvorfor og hvordan de havde taget deres billeder.

Vis værdien - i film
Derefter var der der filmpremiere i salen, hvor "svendestykkerne" fra 9 forskellige foreninger/projekter blev vist. Repræsentanter fra de ni foreninger/projekter var i august og september på kursus i, hvordan man bruger mobil og tablets til at filme, redigere og producere korte videofilm og bruger filmmediet til at indfange og vise værdien af foreningernes virke og fællesskaber.

Alle filmene kan ses på Frivilligcenter Hillerøds YouTube-kanal, som du finder her.

FF17 LarsAPVis værdien - i ord
Lars AP, der er stifter af foreningen Fucking Flink, inspirerede efterfølgende deltagerne med et oplæg om "Hvordan vi 'sælger' frivillighed" og gav fem gode tips til, hvordan man skaber bevægelse og et stærkt foreningsliv. Du kan se Lars' slides - inkl. de fem gode råd - her.

Derpå var der samtalesalon med livlige samtaler rundt om de små caféborde i salen. Med udgangspunkt i en samtalemenu fik deltagerne god mulighed for at tale sammen om film, billeder og oplæg - og om hvordan man kan vise værdien af foreningernes virke.

FrivilligSocialprisen 2017FF17 FrivilligSocialpris 3
Traditionen tro blev Frivillig Fredag afsluttet med en reception, hvor Borgmester Dorte Meldgaard overrakte FrivilligSocialprisen 2017 (tidligere Frivilligprisen) til Søren Lerche for hans engagement i Sammen er vi Hillerød's fællesspisninger og i StreetLab.

I sin tale fremhævede borgmesteren bl.a. at Søren "formår at gribe muligheder og ikke mindst engagere folk omkring sig, til at gå med på ideerne så de bliver til noget og kommer til at leve. Det er det sociale, mulighed for deltagelse, for at alle kan være en aktiv del af fællesskabet, som driver ham – uanset om det er med det fælles måltid eller gadeidrætten som det fælles 3."

Besøg af børne- og socialministeren
Forud for den oficille fejring af Friviillig Fredag, var børne- og socialminister Mai Mercado til kaffemøde, hvor hun mødte nogle af Hillerøds frivillige, frivlligcentrets bestyrelse og borgmesteren. Hun så også tre af de film, som blev vist til filmpremieren og fik en rigtig god snak med de frivillige om filmene, om deres engagement og om bevæggrundene for at engagere sig i frivillige fællesskaber.

Tuborgfondet Logotype Grey RGB
Tuborgfondet har støttet Frivillig Fredag 2017 i Hillerød.

FF17 Fernisering 1 FF17 Fernisering 3 FF17 Fernisering 4 FF17 Filmpremiere FF17 Samtalesalon 1 FF17 Samtalesalon 2 FF17 Samtalesalon 3 FF17 Samtalesalon 4 FF17 FrivilligSocialpris 1 FF17 FrivilligSocialpris 2 FF17 Ministermoede 1 FF17 Ministermoede 2


Vis værdien-film

Her kan du se de foreningsfilm, som repræsentanter fra 9 foreninger og projekter lavede i forbindelse med et kursus i webfilm, der lå som optakt til Frivillig Fredag 2017. Når du klikker på et billede, vil du blive ført til YouTube, hvor filmen afspilles.

Du kan også finde alle filmene - og andre film fra Frivilligcenter Hillerød - på frivilligcentrets YouTube-kanal.

FF17 Kom med

Kom med! Gågrupper

 FF17 Mangfoldighedsprojekt 

Mangfoldighedsprojektet

FF17 Ung til ung

UngTilUng

FF17 kvindecenter

Hillerød Kvindekrisecenter

FF17 Salto

SALTO

FF17 Haveselskabet

Haveselskabet

FF17 Hjerteforening

Hjerteforeningen Hillerød

FF17 Nodebo vikingerne

Nødebo Vikingerne

Hillerod skakklub

Hillerød skakklub

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube