Safe space

 En vej til deltagelse i lokale fællesskaber for unge med autisme

SafeI Safe Space-projektet vil vi udvikle og afprøve en metode til at skabe et såkaldt ”safe space” for unge med autisme i Hillerøds foreningsfællesskaber.

Du kan følge projektets udvikling her på siden.

Seneste nyt fra projektet (1.3.2021)

Projektet er blevet begunstiget med en bevilling fra Helsefonden, hvilket betyder, at projektet kan forlænges frem til den 31.12.2021. 

Det er en fantastisk nyhed, for projektet går faktisk rigtig godt på trods af Corona og de begrænsninger, det medfører for os alle. Der har desuden været udskiftning af vores projektmedarbejder på projektet. Lærke Brønholt erstatter Elisabeth Aaskilde, der har fået andet arbejde. Velkommen til Lærke, der har første arbejdsdag i dag.  

Tre lokale foreninger er nu med i samarbejdet om at bygge bro til de lokale foreningsfællesskaber. Det drejer sig om Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Bordtennis. Alle tre foreninger arbejder i første omgang med det vi kalder "et afgrænset fællesskab" - omend på forskellig vis. De planlægger alle særlige introforløb enten specifikt for en gruppe af elever fra HKI eller som et særligt tilbud åben for alle unge i alderen 18-25 år, der er ny i f.eks. skak. 

En af aktiviteterne er et samarbejde med Hillerød Skakklub om et introkursus i skak.

Desværre er forløbene blevet skubbet pga. nedlukningen i januar - til gengæld har der været arrangeret online foreningsmøder såvel som foreningsbesøg på HKI med repræsentanter fra de medvirkende foreninger i løbet af februar. Vi arbejder p.t. for at færdiggøre materialer i form af velkomstfoldere, mobil-film og evt. at flytte de første introforløb til afholdelse på HKI.

Motivation til deltagelse

I projektet deltager en gruppe unge voksne (18-25 år), der lever med en autisme-diagnose og går på Hans Knudsen Instituttet, en Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse i Hillerød. I opstartsfasen besøgte de sammen med 2-3 lærer frivilligcentret hver onsdag, hvor de laver forskellige aktiviteter, bllv klogere på, hvilke aktiviteter, der er i huset, og mødte forskellige mennesker, der har deres gang i frivilligcentret.

Parallet med onsdagsmøderne i frivilligcenteret er der blevet arbedet med at identificere de første medvirkende foreninger. Som en del af det arbejde, har vi spurgt ind til og undersøgt, hvad der kunne motivere de unge til at deltage i frivillige fællesskaber. Er det muligheden for at udvide sit netværk? Er det fordi man brænder for en bestemt aktivitet eller sag? 

Allerede nu ved vi, at der er flere gode grunde til og motivation bag, at de unge og foreningerne i Hillerød ville kunne få stor glæde af hinanden. 

Sådan kan lokale foreninger være med

Vi er p.t. godt igang med at at involvere lokale foreninger i samarbejdet, på trods af at tingene vanskeliggøres af særligt den sidste Coronanedlukning.

I projektets opstartsfase har Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Bordtennis sagt ja til at indgå i samarbejdet. For foreningerne betyder det, at der skal arbejdes struktureret og meget konkret med hhv. forberedelse, modtagelse og fastholdelse af de unge ift. foreningen. Arbejdet består bl.a. i at udforme velkomstmaterialer, arrangere foreningsbesøg på HKI og introduktionsforløb for de unge, så et gensidigt kendskab og tryghed gradvist bygges op. De medvirkende foreninger får med samarbejdet viden om og støtte til autismevenlige metoder og tilgange, som i øvrigt kan skabe støre tilgængelig også for andre medborgere. I løbet af foråret, håber vi på, at kunne involvere yderligere 2-3 lokale foreninger i samarbejdet.

Er I som forening interesseret i at høre mere om projektet? Så kontakt os for at høre nærmere.

Læs mere om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og Hans Knudsen Instituttet (HKI) Hillerød og Landsforeningen Autisme Nordsjælland.

Projektet er støttet økonimisk af Helsefonden og Socialstyrelsen (PUF).

Læs mere om projektet her.

Læs Helsefondens artikel om projektet her.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til projektet, eller din forening er interesseret i at  høre mere til:

Projektmedarbejder, Lærke Brønholt
Mail: lb@frivilligcenter-hillerod.dk
Tlf. 2750 8037 (Ring og læg en besked med dit navn og telefonnummer, så vender vi tilbage)

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube