Aktiviteter og tidsplan

Projektets aktiviteter og tidsplan omfatter:
  • Udvikling og beskrivelse af alle faser og tiltag i ”safe space”-metoden. Udviklingen af ”safe space” opbygges i et sammenspil mellem den enkelte unge, 1-2 frivillige foreningsværter fra den specifikke forening og med hjælp fra en faglærer fra HKI.
  • Afprøve ”safe-space”-metoden i praksis som et brobygningsforløb til de unges møde med og deltagelse i foreningsaktiviteter og fællesskaber.
  • Udvikle, beskrive og afprøve "Den gode velkomst" i foreningsfællesskaberne,  så de kan imødekomme og støtte de unge med autisme i at træde ind i rollen som aktiv medspiller og medlem i foreningsfællesskabet.
  • Kursusaktiviteter: Workshops for medvirkende foreninger med temaer som "Social inklusion af sårbare målgrupper i frivillige fællesskaber", ”De pædagogiske 10 h’er” og dialog-workshops med unge voksne med autisme om styrker og udfordringer ift. autisme.
  • Motivationsindsats og fleksibel intro til og deltagelse i foreningsfællesskaber med mulighed for flere tempi og måder at deltage på for de unge.
  • Samtaler og løbende lærings- og erfaringsdeling mellem de unge på HKI og produktion af små mobilfilm, der fortæller historier om glæden ved at være med.