Om Safe space-projektet

Frivilligcenter Hillerød og Hans Knudsen Instituttet i Hillerød i samarbejde med Landsforeningen Autisme i Nordsjælland har sat gang i et nyt projekt.  Projektet har i opstarten modtaget økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje til støtte af socialt frivilligt arbejde (PUF) til fordel for socialt truede mennesker - og senest fra Helsefonden.

Safe spaceProjektets formål er at at udvikle og afprøve en metode til at skabe et ”safe space” for og med unge voksne med autismespektrumforstyrrelse i Hillerøds foreningsfællesskaber. Det vil være en vej for de unge til at lære at mestre sociale sammenhænge, deltage i noget meningsfuldt sammen med andre, mindske den sociale isolation og ensomhed og dermed styrke de unges livskvalitet. 

Projektet er målrettet unge med autisme i alderen 18-25 år, der er elever på Hans Knudsen Instituttets (HKI) Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Hillerød. De er normalbegavede, men har sociale vanskeligheder og ekstra udfordringer som fx ADHD, social angst eller stress.Struktur og forudsigelighed er vigtig for de unge, da det hjælper til at tydeliggøre dagens gøremål og opretholde aftaler, så der skabes tryghed og overskud til overhovedet at kunne deltage i sociale fællesskaber.

HKI's faglærere bistår projektet med personligt kendskab og støtte til den enkelte unge gennem hele projektet, herunder i forbindelse med matchsamtaler i frivilligcenteret, første møde med frivillige værter og introduktion til den enkelte forening samt deltagelse i foreningsfællesskabet – med øje for fleksible roller og måder at være med på i fællesskabet.

Metoden "safe space" har fokus på at opbygge forudsigelighed og tryghed for målgruppen HELE vejen fra det første møde med foreningskulturen, hvordan foreningsaktiviteten foregår, forventninger til deltagelse i aktiviteter og samvær, hele vejen hjem, og i en ”debriefing” ift. hvad de unge oplevede, der (ikke) fungerer i foreningsfællesskabet. En proces der gentages for at arbejde med motivation og fastholdelse.

Projektet er organiseret således at Frivilligcenter Hillerød har det overordnede ansvar for gennemførelse af projektet. Projektmedarbejder Lærke Brønholt har ansvar for fremdrift af projektet, indsamling af læring og involvering af frivillige og medvirkende foreninger.

HKI i Hillerød er primær samarbejdspartner i projektet og ansvarlig for at engagere og motivere de unge deltagere i projektet, der er præmissen for projektets gennemførelse. Landsforeningen Autisme Nordsjælland tilbyder sparring, særlig viden om målgruppen og input til metodeudviklingen.