Safe space

Vejen til deltagelse i lokale fællesskaber for unge med autisme

SafeI Safe Space-projektet vil vi udvikle og afprøve en metode til at skabe et såkaldt ”safe space” for unge med autisme i Hillerøds foreningsfællesskaber.

Du kan følge projektets udvikling her på siden.

Seneste nyt fra projektet (15. september 2021)

Projekt ”Safe-Space” har fået en bevilling fra Socialstyrelsen, hvilket betyder, at projektet kan forlænges frem til den 30. juni 2022. 

Det er en fantastisk nyhed, for projektet går faktisk rigtig godt på trods af de begrænsninger, coronapandemien skabte.

I foråret har tre lokale foreninger været med i samarbejdet om at bygge bro til de lokale foreningsfællesskaber. Det drejer sig om Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Bordtennis. Foreningerne har afholdt introforløb for elever fra HKI (Hans Knudsens Instituttet), og der er blevet udarbejdet autismevenlige velkomstvideoer og velkomstfoldere til eleverne.

På baggrund af erfaringerne fra foråret vil vi I efteråret gøre det hele én gang til for både nye som gamle elever. Samtidig afprøver vi, hvilke elementer der skal til, før eleverne får oplevelsen af et ”safe-space” ude i foreningsfællesskaberne.

Tilbagemeldingerne fra eleverne er utrolig positive, og flere elever har tilkendegivet et ønske om at fortsætte med den fritidsinteresse, de prøvede kræfter med i foråret. Eleverne peger alle sammen på, at introforløbene har styrket det sociale sammenhold i klassen, og at det har været særligt sjovt at være fælles om noget. Det tegner et billede af, at fællesskabet er en vigtig faktor for elevernes motivation for at deltage i foreningsfællesskaberne.

Nyt samarbejde med Autisme Ungdom

Nu står et spændende efterår for døren, hvor et nyt samarbejde er på tegnebrættet. Frivilligcentret har indgået en samarbejdsaftale med Autisme Ungdom om oprettelse af en lokal aktivitetsgruppe for unge med autisme i Hillerød og omegn. Vi glæder os til at komme i gang, og ser frem til at samarbejde om at skabe sociale og kreative aktiviteter.

På den måde, udvider vi nu paletten af aktiviteter og muligheder for de unge, som i højere grad ønsker at prøve kræfter med at indgå i et socialt fællesskab om for eksempel brætspil, rollespil eller maling. Vi forventer, at første aktivitet bliver en åben brætspilscafé i oktober. Herfra er det kun de unges fantasi, der sætter grænser for gruppens fremadrettede aktiviteter. Tanken bag er at de unge planlægger og afholder faste aktiviteter til glæde for dem selv og andre unge med autisme. Vi håber, at lokalgruppen kan danne rammen om dannelse af nye venskaber, nye interesser og et fællesskab, hvor de unge kan møde genkendelse og opnå øget trivsel.

Sådan kan lokale foreninger være med:

I projektet indgår Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug, Hillerød GI Bordtennis og Autisme Ungdom. For foreningerne betyder det, at der skal arbejdes struktureret og meget konkret med hhv. forberedelse, modtagelse og fastholdelse af de unge ift. foreningen. Arbejdet består bl.a. i at udforme velkomstmaterialer, arrangere foreningsbesøg og introforløb for de unge, så et gensidigt kendskab og tryghed gradvist bygges op. De medvirkende foreninger får gennem samarbejdet viden om og støtte til autismevenlige metoder og tilgange, som i øvrigt kan benyttes bredt til at skabe større social tilgængelighed for sårbare målgrupper.

Læs mere om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og Hans Knudsen Instituttet (HKI) Hillerød og Landsforeningen Autisme Nordsjælland.

Projektet er støttet økonimisk af Helsefonden og Socialstyrelsen (PUF).

Læs mere om projektet her.

Læs Helsefondens artikel om projektet her.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til projektet, eller din forening er interesseret i at  høre mere til:

Projektmedarbejder, Lærke Brønholt
Mail: lb@frivilligcenter-hillerod.dk
Tlf. 2750 8037 (Ring og læg en besked med dit navn og telefonnummer, så vender vi tilbage)