Selvhjælp mod ensomhed

Sammen med 21 andre frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer på tværs af Danmark deltager vi i et projekt, der skal hjælpe mennesker, som oplever svær eller langvarig ensomhed.

Formålet med projektet ”Selvhjælpsgrupper mod ensomhed” er at udvikle og tilbyde selvhjælpsgrupper til unge og voksne, der oplever ensomhed, som en vej til at styrke deltagernes trivsel og mindske følelsen af ensomhed.

I Frivilligcenter Hillerød er indsatsen forankret i vores Trivselsgrupper for børn og unge, hvor både Trivselsgruppernes koordinator og et par af de frivillige gruppeledere er gået ind i projektet og tilbyder et gruppeforløb for unge mellem 16 og 25 år, der ønsker at gøre op med ensomheden og skabe nye muligheder i deres liv. Vi kalder gruppen for "En-som mig".

Download flyer for selvhjælpsgruppen "En-som mig" 

Projektet er igangsat af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Baggrund for projektet
Ensomhed er et stigende problem i Danmark. I 2017 viste 8,3% af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed, mens tallet i 2021 er steget til 12,4% svarende til hver ottende dansker.

Kortvarig ensomhed kan føles ubehageligt, men er oftest ufarligt. Deriomd kan langvarig og svær ensomhed have store konsekvenser for den enkeltes mentale og fysiske helbred og komme til udtryk ved fx stress, depression, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme.

Hvordan kan vi afhjælpe ensomhed?
Der findes ikke et endeligt svar på, hvordan vi bedst afhjælper og mindsker ensomhed. Tilgængelige lokale fællesskaber og tilbud er en vigtig faktor, men for mennesker, der oplever svær eller langvarig ensomhed, kan det være en stor mundfuld at række ud til disse fællesskaber. Løsningen for dem er derfor ikke nødvendigvis at blive henvist til fx det lokale fodboldhold eller en social fællesspisning; der skal formentlig noget andet - og mere - til.

Selvhjælpsgrupper kan være en del af løsningen på den svære og langvarige ensomhed. Her kan mennesker, der oplever ensomhed, mødes og bearbejde den ensomhed, de har til fælles, ved at dele tanker, erfaringer og oplevelser med hinanden. De kan spejle sig i hinanden, sammen skabe en bedre forståelse og accept af deres ensomhed og hver især hjælpe sig selv – og hinanden – videre til at række ud til fællesskaber uden for selvhjælpsgruppen.

Kontakt og yderligere info
Har du spørgsmål om projektet eller den lokale selvhjælpsgruppe, er du velkommen til at kontakte os på selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 2750 8037.

For mere information om projektet kan du læse projektbeskrivelsen eller besøge frise.dk/ensomhed, hvor du også finder en liste over alle de frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, der deltager i projektet.