Team Rotary Nordsjælland Puljen

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland blev dannet i 2013 af Hillerød Chr. IV Rotaryklub og senere også i samarbejde med Rotary Halsnæs med det formål at oprette en pulje med økonomiske midler, der specifikt er rettet mod at støtte sociale foreninger eller grupper.

I 2014 cyklede holdet for første gang turen fra Hillerød til Paris og indsamlede dengang ca. 210.000 kroner. I 2015 blev der indsamlet omkring 256.000 kroner, i 2016 blev der indsamlet 300.000 kroner, og i 2017 i alt cirka 200.000 kroner af kun 15 deltagende cyklister.

Pengene fordeles af et udvalg med bestående af repræsentanter fra både Hillerød Christian IV Rotaryklub og Frivilligcenter Hillerød.

Ansøgning

Ansøgningsfrister vil blive annonceret på frivilligcentrets hjemmeside.

Ansøgningerne skal ikke opfylde nogen formkrav, men indeholde en kort og præcis beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til, herunder formål og budget, samt indeholde oplysninger om ansøgers identitet, cpr.nr. eller cvr.nr, adresse e-mail og telefonnummer samt bankkontonummer. Ansøgninger sendes til rotary@frivilligcenter-hillerod.dk. Idrætsforeninger kan ikke modtage støtte fra puljen.

Se betingelserne og yderligere oplysninger HER.