Uddeling af Team Rotary Hillerød Puljen 2018

rotarey dec 18

Pengene i Team Rotary Nordsjælland puljen er nu blevet tildelt. I alt er der blevet tildelt 120.000 kr. til lokale, sociale foreninger, grupper og formål. 

Pengene blev overrakt til modtagerne ved en reception i Frivilligcenter Hillerød mandag 17. december .

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland blev dannet i 2013 af Hillerød Chr. IV Rotaryklub og senere også i samarbejde med Rotary Halsnæs med det formål at oprette en pulje med økonomiske midler, der specifikt er rettet mod at støtte sociale foreninger eller grupper.  Pengene i puljen fordeles af et udvalg bestående af repræsentanter fra Hillerød Christian IV Rotaryklub og Frivilligcenter Hillerød. Se hvem, der modtog støtte HER.