Uddeling af Team Rotary Hillerød Puljen 2019

007 Alle modtagere KopiTeam Rotary Nordsjælland uddelte ved en reception i Frivilligcenter Hillerød d. 18. december 2019 i alt 80.000 kr. til lokale sociale foreninger og fællesskabers gode formål. 

Puljen var på 190.000 kr., hvoraf der var afsat 80.000 kr. til uddeling i Hillerød-området.

For første gang uddeles også 40.000 kr. til foreninger og fællesskaber i Frederiksværk-området via Frivilligcenter Halsnæs. Derudover doneres 70.000 kr. til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted.

Midlerne i puljen er indsamlet gennem sponsorstøtte til cykelholdet Team Rotary Nordsjælland, der blev dannet i 2013 af Hillerød Chr. IV Rotaryklub, og senere har ingik samarbejde med Rotary Halsnæs. Nedenfor ses oversigt over modtagerne.

 Modtagere af midler i 2019:

  • Røde Kors, Vågetjenesten Hillerød
  • 3F/Tib. (pensionerede tømrere/snedkere)
  • Hillerød Kvindekrisecenter
  • Mødrehjælpen Hillerød Lokalforening
  • Østbyens Pensionistklub
  • Frivilligcenter Hillerød
  • Lokalesamarbejdet SIND-huset
  • Østfestival 2020
  • Salto - familieaktiviteter i Hillerød
  • SAND Nordsjælland

Se billeder fra uddelingen herunder - klik på billedet, for at se det i en større version:

001 oplaeg 007 Alle modtagere Kopi 002 Salto
003 3F Tib004 SAND005 Kvindekrisecenter006 Oestbbyens Pensionistklub

Alle billederne er taget af Klaus Lehrmann, der er frivilligcentrets husfotograf.