Tidligere aktiviteter

I menuen til højre kan du se tidligere aktiviteter i Frivilligcenter Hillerød, herunder projekter og enkeltstående arrangementer.

Tidligere års Frivillig Fredag, Kulturnat Hillerød og uddelinger af Team Rotary Nordsjælland puljen findes under deres egne menupunkter under "Aktiviteter".