Gennem viden og relationer - Demensvenligt Nordsjælland

demensvenligt logo lilleOtte nordsjællandske kommuner og fem frivilligcentre er gået sammen i et partnerskab om at skabe et mere demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og meningsfuldt hverdagsliv. Partnerskabet består af:

  • Hillerød, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm kommuner
  • Frivilligcentrene i Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm.

I perioden 1. januar 2018-31. december 2019 blev der gennem partnerskabet igangsat forskellige projekter, der skulle understøtte udviklingen af et demensvenligt Nordsjælland.

Aktivitetskatalog demensvenligt nordsj forside13 frivilligt baserede aktiviteter på demensområdet
De fem frivilligcentre i partnerskabet udviklede og tilbød i samme periode forskellige aktiviteter for personer med demens og/eller deres pårørede. Nogle af disse aktiviteter fortsætter også efter udløbet af projektperioden.

Frivilligcentrenes 13 aktiviteter er blevet samlet i et aktivitetskatalog, som er en måde at give de erfaringer, som vi i frivilligcentrene har gjort os, videre til andre, der måtte være interesserede i at starte aktiviteter for og med personer med demens og/eller deres pårørende.

Klik her for at se aktivitetskataloget over frivilligcentrenes aktiviteter

Aktivitetskataloget indeholder 'opskrifter' på de forskellige aktiviteter, som andre frivilligcentre og foreninger frit må bruge, hvis de ønsker at starte de samme aktiviteter.

Hvad er Frivilligcenter Hillerøds rolle?

Som frivilligcenter er vores rolle i partnerskabet at udvikle eller videreudvikle aktiviteter målrettet borgere med demens og deres pårørende sammen med frivillige og foreninger i Hillerød.

Kontakt: Projektleder Thilde S. Hansen på tsh@frivilligcenter-hillerød

Aktiviteter for borgere med demens og/eller deres pårørende

Aktivitetsvenner
Aktivitetsvenner er et frivilligt tilbud til hjemmeboende personer med en demenssygdom, der har lyst til et aktivt liv. En aktivitetsven er en medborger, der frivilligt laver aktiviteter sammen med en person med demens. Den frivillige tilbyder følgeskab til en aktivitet, som begge parter kan lide at lave. Læs mere her.

Pårørendegruppe for unge, der har en mor eller far med demens
Under Demensvenligt Nordsjælland Trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød sammen med Helsingør, Allerød og Hillerød kommuner taget initiativ til en gruppe for unge mellem 15-25, der har en forælder med en demenssygdom. Læs mere her.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube