Frivillighed på Skoleskemaet

Frivillighed skoleskema 2Godt 65 udskolingselever på Kontiki Skolen prøver i uge 45-50 i 2016 kræfter med social innovation, frivillighed og udvikling af sociale ideer gennem et samarbejde med frivilligcenteret og seks lokale sociale foreninger.

I workshopforløbet får 7., 8. og 9. klasserne foreningsliv og virkelyst helt ind under huden, når de skal arbejde med frivilligprojektidéer, der løser eller mindsker to sociale udfordringer, som de medvirkende foreninger og frivillige har stillet dem: ’Fravær af nærvær i sociale relationer’ og ’Os og Dem? – grupperinger og fordomme’.

De involverede frivillige og foreningsrepræsentanter skal undervejs i projektforløbet støtte eleverne i deres gruppearbejde og idéudvikling. Se en oversigt over projektforløbet her.

Projektsamarbejdet koordineres af frivilligcenteret og foregår i samarbejde med de lokale frivillige foreninger/grupper og Kontiki Skolens udskolingslærere. De involverede foreninger er ADHD-foreningen, KFUM/KFUK Hillerød, Klub Vest (Ungdommens Røde Kors), Pigeklubben i Hillerød Øst, Frivilligcenter Hillerøds børnetrivselsgrupper og Venligboerne.

Formålet med projektet er, at eleverne får øjnene op for betydningen af og mulighederne i det frivillige og gerne lokale engagement, så elevernes vej til deltagelse og til selv at engagere sig gøres kortere. Projektet også eleverne viden om, hvor de selv kan finde hjælp og støtte i lokale frivillige foreninger.

Resultatet af projektsamarbejdet afsluttes med en udstilling af elevernes kreative produkter og præsentationer af deres projektidéer, torsdag den 15. december kl. 14-17 på Rådhuset. Her kårer et dommerpanel den bedste idé. Vindergruppen modtager en præmie. Alle er velkomne til at deltage i udstillingen.

Projektkonceptet ’Frivillighed på Skoleskemaet’ er udviklet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

kontiki klipMan får lyst til at blive frivillig! Klik på billedet til venstre, og se og hør børnene fortælle om, hvordan det har været at møde foreningsfolk og frivillige i projektforløbet. Se desuden indslag fra TV Nordsjælland.

 

 

 

Udstilling og kulmination af projektet ’Frivillighed på Skoleskemaet’

Frivillighed skoleskema 1Kontiki Skolens 7., 8. og 9. klasse indtog Hillerød Rådhus, da ’Frivillighed på Skoleskemaet’ kulminerede med udstilling af gruppernes frivilligprojektidéer i rådhusets foyer 15. december. De 15 projektgrupper havde hver lavet en tegneserie, bygget en 3D-model og lavet en udstillingsplakat, som skulle præsentere deres idéer til, hvordan man med frivilligprojekter kan løse to sociale udfordringer: ’Fravær af nærvær’ eller ’Os og dem?’.

Gruppen med projektidéen ’Café Nærvær – en telefonfri café’ blev kåret af et dommerpanel som vindere af konkurrencen om at finde på den bedste projektidé. Gruppen modtog en præmie, som var gavekort til biografbilletter. Gruppen havde fundet på, at de ville afholde nærværsaftener på Hillerøds lokale caféer, hvor gæsterne skal indlevere deres telefoner ved døren og deltage i sociale aktiviteter, som fx brætspil og digtoplæsning, for på den måde at være mere tilstede og nærværende over for hinanden.

Andenpladsen gik til en gruppe, som havde fundet på en idé, hvor de ville engagere lokale spejdere i at afholde en mobilfri overlevelsestur i Sverige for familier, som har brug for at bruge mere tid sammen.

’Frivillighed på Skoleskemaet’ har introduceret de unge til viden om frivillighed, projektudvikling og social innovation og de har fået præsenteret en masse eksempler på lokalt frivilligt engagement fra de medvirkende sociale foreninger og frivillige. Flere af de unge har givet udtryk for, at de har fået mere mod på også selv at engagere sig som frivillige som følge af projektet - hvis ikke nu, så når de er blevet lidt ældre.

Projektet har ifølge Ditte, lærer i 7. klasse, været en stor øjenåbner til en frivillig verden, som de unge ikke kendte til. Med projektet er eleverne blevet præsenteret for handlemuligheder og at man faktisk kan være med til at ændre på udfordringer i samfundet gennem frivillighed.

”Jeg har savnet i årevis at se, hvor de unges engagement ligger og har haft svært ved at finde nogle, der har lyst til at deltage i at forandre nogle ting i samfundet. Børn og unge bliver bombarderet med viden omkring de slemme ting, der sker i verden. De bliver sjældent præsenteret for handlingsmuligheder, men det er de blevet i dette projekt og det er fedt,” udtaler Marie Schmidt, tovholder for Venligboerne Hillerød.

Derudover har projektet også skabt større kontakt mellem foreningerne, frivilligcenteret og Kontiki Skolen, som giver potentiale for fremtidige samarbejder. ADHD-foreningen har f.eks. lavet en aftale med Kontiki om, at de skal ud og holde et oplæg om ADHD og hvordan det påvirker børn og unge.

Klik på de små billeder for at se dem i stort format.

uds1uds2uds3uds4uds5  uds6uds 7uds8uds9