Hjem-IT

Hjem ITMed projektet Hjem-IT, som løb i perioden 21. september- 31. december 2020, opfordrede og hjalp vi lokale handiapforeninger til at fortsætte deres foreningsaktiviteter og deltage i kulturtilbud gennem onlinemøder og live-streaming. Projektet er afsluttet, men vi hjælper fortsat gerne foreninger - alle foreninger - med at holde onlinemøder.

Sammen arbejdede vi for, at foreningerne fik positive erfaringer med mulighederne online og oplevede, at det var muligt at deltage i lokale fællesskaber og kulturelle arrangementer - om end på en ny måde.

Projektet var særligt målrettet lokale foreninger, hvis medlemmer foretrak at undgå at mødes fysisk, fx på grund af udfordringer med mobilitet, dårligt helbred eller bare generelt for at minimere risikoen for smitte med corona-virus.

Udover onlinemøderne blev foreningerne (og deres medlemmer) i projektperioden også tilbudt at deltage i udvalgte af Hillerød Musik & Teaters kulturelle arrangementer (koncerter, forestillinger) som live online-oplevelse.

Kontakt
For at træffe aftale om hjælp til onlinemøder eller generel information om projektet:

Thilde S. Hansen
Mail: tsh@frivilligcenter-hillerod.dk
Tlf.: 2750 8037

Om projektet
Hjem-IT var et projektsamarbejde mellem Danske Handicaporganisationer Hillerød (og deres medlemsforeninger), Hillerød Musik & Teater, Hillerød Udsatteråd, frivilligcentrets IT-café (som er et samarbejde med Ældre Sagen Hillerød) og Frivilligcenter Hillerød.

Projektet løber i perioden 21. september-31. december 2020 og er blevet til med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Danske Handicaporganisationer Hilleroed Musik Teater Udsatteraad Logo 2.04 300dpi ÆldresagenFcH cmyk ub

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube