Samarbejdsprojekt med fokus på kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger

etnisk minmoritetI 2016 inggik Frivilligcenter Hillerød et samarbejde med Hillerød Kommune og Frivillignet, en del af Dansk Flygtningehjælp, om en indsats, der skulle bidrage til at kapacitetsudvikle etniske minoritetsforeninger i Hillerød, som ønsker at indgå i et samarbejde over de næste 15 mdr. Projektet gik under benævnelsen KEM-projektet (Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger).

Hillerød Kommune var en af fem kommuner, der fik tilbuddet og sagde ja til samarbejdet. Det betød, at Hillerød Kommune ville støtte og bidrage til projektet og samarbejdet for at styrke kendskabet og relationen til de etniske minoritetsforeninger i kommunen – og på længere sigt skabe et endnu bedre og mere ligeværdigt grundlag for at samarbejde til glæde for børn og voksne i lokalsamfundet.

Forud for projektstart blev der afholdt et infomøde (se invitationen her), som blev sendt bredt ud til de foreninger i kommunen, hvor hovedparten af de aktive har en etnisk minoritetsbaggrund .

Projektet bestod af en række workshops og netværksmøder, hvor der blev introduceret, delt og reflekteret over tilgange og redskaber i foreningsarbejdet.

Forud for opstarten – eller på infomødet - lavede de medvirkende foreninger et ”sundheds- og ressourcetjek af deres forening” for at se på, hvor de stod i forhold til områder som ledelse, deltagelse, klarhed om formål m.v..

Det lille sundhedstjek gav dels retning for, hvor man som forening ville prioritere sin indsats, dels mulighed for at se, hvordan man oplevede, at man som forening udviklede sig i projektperioden.

Følgende foreninger deltog:

  • AC-Hillerød
  • Dansk-kurdisk venskabsforening
  • Ascent (under opstart i Hillerød)
  • Al Falojua
  • Integrationsgruppen
  • Dansk-kurdisk kultur- og ungdomsforening