Åbne arrangementer og aktiviteter

 

Ud over de faste aktiviteter står både frivilligcentret, sociale foreninger og grupper, Hillerød Kommune og regionen løbende bag åbne sociale arrangementer og aktiviteter som eksempelvis foredrag, temadage, motionsdage m.v., hvor alle er velkomne. 

 

Førstehjælpskursus – især for dig, der tager kørekort

aabne aktiviteterRøde Kors gennemfører jævnligt et af sine populære otte timers kursus i førstehjælp. Det næste kursus finder sted søndag 4. september kl. 9.30 - 17.30  i frivilligcentret. Kurset er obligatorisk for alle, der skal tage kørekort – men også relevant for alle andre, der ønsker at kunne handle i en akut situation Derudover vil der være introduktion til hjertestarter.

Kurset indeholder førstehjælpens fire grundregler: undersøgelse af tilskadekommen, stabilt sideleje, HLR (Hjerte-Lunge-Redning) også kaldet kunstigt åndedræt og hjertemassage, kendskab til en AED-hjertestarter samt færdselsrelateret førstehjælp.

Hvert år kommer 20.000 til skade i trafikken. På kurset lærer man de helt grundlæggende principper, så man kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår i trafikken. Kursisterne lærer, hvordan de skal opføre sig på et ulykkessted, og hvordan de skal vurdere de tilskadekomnes tilstand. Med kun en lille indsats kan man redde et andet menneskes liv. Kurset er godkendt til kørekort til motorcykel, person- og lastbil. Der udstedes bevis, som er godkendt at Dansk Førstehjælp.

Kurset indeholder praktiske øvelser. Prisen er 525 kr. inkl. materialer og kaffe/te. Der er indlagt plads til at spise medbragt frokost. Man kan tilmelde sig på www.rodekors.dk/førstehjælp.

 

 

 

 


 

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job