Ny efterværnsgruppe i Hillerød skal hjælpe voldsudsatte kvinder

Det kan være svært at komme videre i livet, hvis man har været udsat for vold. En ny efterværnsgruppe i Hillerød skal hjælpe tidligere voldsudsatte kvinder.

lev uden voldNår man har været udsat for vold i en nær relation, kan det være rigtig svært at komme ovenpå igen og skabe sig et nyt liv. Volden har ofte sat dybe spor hos den udsatte, der har behov for hjælp og støtte til at komme godt videre i livet.

Derfor opretter organisationen Lev Uden Vold såkaldte efterværnsgrupper rundt i hele landet for kvinder, mænd og børn, der har været udsat for vold i en nær relation.

I Hillerød har Lev Uden Vold netop startet en gruppe for voldsudsatte kvinder fra Hillerød og omegn. Det sker i samarbejde med Hillerød Kvindekrisecenter og Frivilligcenter Hillerød.

Efterværnsgruppen faciliteres af en gruppeleder fra Lev Uden Vold med psykologisk baggrund i samarbejde med en medarbejder fra krisecenteret. Sammen med deltagerne i gruppen hjælper de den enkelte kvinde med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet.

Gruppedeltagerne skal have haft ophold på et krisecenter eller have modtaget anden ambulant behandling, inden et efterværnsforløb i en gruppe. Behovet for hjælp slutter nemlig ikke, når man flytter fra krisecenteret.

”Vi ved, at mange voldsudsatte har svært ved at vende tilbage til et liv uden vold, fordi volden har påvirket hele deres måde at leve på. Derfor er vi er glade for at kunne tilbyde et gruppeforløb, hvor kvinderne kan tale om deres situation med ligesindede og få støtte til at skabe sig et liv uden vold,” siger sekretariatschef i Lev Uden Vold, Lotte Grostøl.

”Vi ved, at volden langsomt og sikkert rykker fornemmelsen for, hvad der er rigtigt og forkert. Volden fjerner netværk, selvtilliden og fornemmelsen for, at man er et værdigt menneske. Volden skaber frygt, usikkerhed, skam og skyld. Alle de voldsudsatte kvinder, vi møder, fortæller om de strategier, de har lavet for at holde fast i håbet om, at volden stopper. Vi ved, at når kvinderne endelig tør forlade voldsudøveren, kræver det en stor indsats for den enkelte kvinde at bearbejde de flashbacks og traumer, der følger med volden, og skabe mening i livet efter volden,” siger Gitte Blomgreen Pedersen, socialrådgiver og terapeut på Hillerød Kvindekrisecenter.

”Vi er glade for, at vi kan hjælpe med at skabe rammerne for, at kvinderne kan mødes – på samme måde som vi skaber rammer for mange andre selvhjælps- og samværsgrupper i frivilligcenteret,” siger centerleder Anette Nielsen fra Frivilligcenter Hillerød.

Rammer for efterværnsgrupperne:

  • Efterværnsgrupperne er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden.
  • Man skal have været på krisecenter eller igennem et ambulant behandlingsforløb for at deltage.
  • Efterværnsgrupperne faciliteres af en gruppeleder med psykologisk baggrund.
  • Efterværnsgrupperne mødes i tyve uger hver 14. dag, dvs. i alt ti gange. Hvert møde varer 3 timer med pause.
  • Der er max 8 deltagere af samme køn pr. gruppe.

Lev Uden Vold opretter løbende nye grupper og kan kontaktes for flere informationer på tlf. 31 51 44 41 eller mail: kontakt@levudenvold.dk

Lev Uden Vold har lige nu 12 efterværnsgrupper rundt i landet, og der er yderligere 2 grupper på vej.

For yderligere kommentarer:

Lotte Grostøl, sekretariatschef i Lev Uden Vold

Tlf. 31 66 44 41 og mail: lg@levudenvold.dk

Gitte Blomgreen Pedersen, socialrådgiver og terapeut på Hillerød Kvindekrisecenter

Tlf. 26 30 52 53 og mail: gbp@kvindecenter.dk

 

Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød

Tlf. 48 24 19 07 og mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

 

Fakta:

  • Lev Uden Vold er en national enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området og ved at skabe en øget opmærksomhed samt mere debat i samfundet om vold i nære relationer. Målet er færre voldsudsatte i fremtiden. Læs mere om Lev Uden Vold her: https://levudenvold.dk/
  • Hvis du, eller en du kender, er udsat for vold i en nær relation, kan du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på tlf. 70 20 30 82. Her kan du få råd og vejledning samt blive oplyst om, hvor der er ledige pladser på et krisecenter.
  • Hvert år bliver 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk vold af en partner. Kigger vi på psykisk partnervold, har 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år.
  • Hillerød Kvindekrisecenter er for kvinder og deres børn, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold.
FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job