Engelsk læse- og talegruppe

Vi er en gruppe bestående af personer, der gerne vil dyrke engelsk sprog og kultur sammen med andre. I øjeblikket er gruppen åben for nye medlemmer.

Formålet med gruppen er i et åbent miljø at få talt så meget engelsk som muligt. Derfor er den vigtigste forudsætning for at deltage lysten til at tale og lytte til engelsk. De engelsksprogede bøger og film låner vi på biblioteket, eller vi køber dem som billigbøger.

Der er ingen undervisning, men to igangsættere, som har taget initiativ til at samle gruppen og skabe nogle rammer for at få gruppen til at fungere.

Gruppen bygger på princippet: "hjælp til selvhjælp" og "øvelse gør mester" – når vi taler og bruger sproget aktivt sammen. Vi taler, læser bøger og ser engelsksprogede film sammen.

Det koster 50 kr. at deltage; pengene dækker materialer og brug af diverse udstyr.

Vi skiftes til at medbringe lidt sødt til kaffen og giver 10 kr. til kaffekassen pr. gang.

Vi mødes den sidste torsdag i måneden fra kl. 13.30-16.00 i Frivilligcenter Hillerød.

Download vore brochure her.