Mamma Mia - international mødregruppe/maternity group

Kære vordende og nybagte mødre i Hillerød – både med dansk baggrund og anden etnisk baggrund

Click here to read the text in English.

Mamma Mia vaertinder foraar2019Hvis du snart skal være mor eller lige er blevet det, vil det glæde os at se dig og din skønne mave eller baby. Du har her mulighed for at blive del af en international mødregruppe sammen med andre kvinder, der er gravide eller har en baby under 12 måneder. De fleste kvinder, der deltager, er bosat i Hillerød Kommune, så du har mulighed for at styrke dit lokale netværk med ligesindede mødre på barsel.

Forårssæsonen starter tirsdag d. 15. september kl. 11:15 i Frivilligcenter Hillerød

Nadia Cespedes Stage er ny værtinde i Mamma Mia fra januar 2019. Hun er halvt dansk halvt fransk, opvokset i Danmark. Nadia er uddannet cand. mag. i sprogpsykologi og interesserer sig for sprog, kommunikation og kulturmøde. Nadia har to børn, en dreng og en pige, begge i skolealderen.

Wenche Sidenius er værtinde i Mamma Mia for tredje gang. Hun er oprindelig fra Norge, men har boet i Danmark siden 1976, bortset fra et treårigt ophold i Tanzania med hendes familie. Wenche er for nylig gået på pension efter have arbejdet i mange år som pædagog. De sidste 18 år af hendes arbejdsliv var hun pædagogisk konsulent inden for fagområderne børns sprog og sprogudvikling, flersprogede børn og forældresamarbejdet. Hun har også haft ansvaret for flere mor-barn grupper, som en del af hendes arbejde.

Ud over de to værtinder står 'bedstemor' Liz Bjørndal klar. Liz kommer oprindeligt fra England og har været med i Mamma Mia de sidste fire år. Sammen med værtinderne sørger hun for hygge og at alle føler sig hjemme.

Vi starter om muligt en ny gruppe i september og februar – du er velkommen til at kigge forbi også midt i et forløb.

Mødetid er tirsdage kl. 11.15-14.00 over 10-12 uger. Programmet med små oplæg med relevante temaer for mødre formes forud for sæsonstart og tilpasses i løbet af sæsonen. Der kan f.eks. være besøg af en sundhedsplejerske, en jordemor og en udflugt til børnebiblioteket på programmet.

Vil du vide mere, så skriv en mail til Mamma Mia værtinderne på: mammamia@frivilligcenter-hillerod.dk eller kontakt centerleder Anette Nielsen: info@frivilligcenter-hillerod.dk

Download Mamma Mias folder (PDF).

Følg gruppen på Facebook: https://da-dk.facebook.com/MammaMiaHillerod/

Baggrund
Der bliver dannet Mamma Mia-mødregrupper rundt omkring i Danmark for at skabe kendskab og venskaber mellem mødre og børn på tværs af kultur, sprog, baggrund og religion. I Hillerød har Mamma Mia eksisteret siden 2010.

Er du interesseret i at støtte op om Mamma Mia mødregruppen som kommende værtinde, så kontakt centerleder Anette Nielsen for mere information og en aftale.

TV Nordsjælland bragte et indslag om Mamma Mia i deres udsendelse 12. september 2014. Se indslaget HER.


Mamma Mia - international maternity group in Hillerød

If you are expecting a child or have recently given birth, we would like to invite you and your "baby bump" or your new bundle-of-joy to be part of a multicultural and international maternity group. The maternity group is for women with either Danish or foreign background who are pregnant or have a child under the age of 12 months. The majority of the women in the group live in the municipality of Hillerød, so you have the opportunity to strengthen your local network with like-minded mothers on maternity leave.

Nadia Cespedes Stage is a first-time Mamma Mia hostess starting January 2019. She is half Danish, half French and grew up in Denmark. Nadia has a master's degree in Psycholinguistics and is interested in languages, communication and cultures. She has two school-aged children, a boy and a girl.

Wenche is Mamma Mia hostess for the third time. She is from Norway, but has lived in Denmark since 1976, except for a three-year stay in Tanzania with her family. Wenche has recently retired. The last 18 years of her working life, she was a pedagogical consultant in the fields of children's language and language development, multilingual children and parent-teacher-collaboration. She has also been responsible for several mother-child groups as part of her work.

In addition to the two hostesses, 'grandma' Liz will be there. She is from England and have been involved in Mamma Mia for four years. Together with the two hostesses, she makes sure that everybody feels comfortable and welcome.

A new Mamma Mia maternity group starts Tuesday 15th of January at 11:15 am in Frivilligcenter Hillerød.

The group meets every Tuesday from 11:15 am to 14:00 pm for 10 to 12 weeks. The program consists of presentations relevant for soon-to-be and new mothers, and will be adjusted if need arises. The program may include visits from a healthcare nurse and a midwife and an excursion to the children’s section of the library, for example.

If you want to know more, please contact the Mamma Mia hostesses at mammamia@frivilligcenter-hillerod.dk or contact center manager Anette Nielsen at info@frivilligcenter-hillerod.dk.

Download the Mamma Mias leaflet (PDF).

Follow the group on Facebook: https://da-dk.facebook.com/MammaMiaHillerod/

Background
In 2009-20010 Mamma Mia Maternity groups were formed in different parts of Denmark to promote friendship between mothers and children across national, cultural, linguistic and religious boundaries.

Mamma Mia has existed in Hillerød since 2010. We usually form a new Mamma Mia group in September and one in February. You are welcome to join the group in the middle of a season.

If you wish to support the Mamma Mia maternity group as a future hostess, please contact Center Manager Anette Nielsen for more information and to set up a meeting.

Watch a feature about Mamma Mia from 2014 on

In 2014 the local TV station, TV Nordsjælland, aired a feature about Mamma Mia. Click HERE to watch it - it starts about 5 minutes in.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job