Sprog- og netværkscafe

sprogognetværk 19Sprog- og netværkscafeen har til formål at fremme integration og kulturmøde gennem lektiehjælp og socialt samvær. Man kan også få hjælp til forståelse af skrivelser fra det offentlige o.l.

Cafeen har åbent  tirsdage kl. 13.30 til 16.30 i Frivilligcenter Hillerød, og henvender sig især til flygtninge og familiesammenførte, der går på sprogskole.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube