Sprog- og netværkscafe

sprogognetværk 19En ny sprog- og netværkscafe er oprettet.

Cafeen har til formål at fremme integration og kulturmøde gennem lektiehjælp og socialt samvær. Man kan også få hjælp til forståelse af skrivelser fra det offentlige o.l.

Cafeen er flyttet til tirsdag og har åbent  kl. 13.30 til 16.30 i Frivilligcenter Hillerød, og henvender sig især til flygtninge og familiesammenførte, der går på sprogskole.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job