imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreningsvejviseren

 - din vej til socialt engagement, hjælp og fællesskaber

Foreningsvejviser 3

Med Foreningsvejviseren ønsker vi at gøre det lettere at finde frivillige sociale foreninger, grupper og fællesskaber, hvor du kan finde et netværk med ligesindede eller hjælp, hvis du er ensom, rammes af sygdom eller handicap.

Foreningsvejviseren kan også anvendes af pårørende, foreninger eller af kommunalt ansatte og andre fagfolk til at hjælpe borgere med at finde vej til frivillige sociale tilbud og fællesskaber.

Endelig kan den bruges som inspiration til at engagere dig som frivillig.

Klik her for at hente Foreningsvejviseren i en print-venlig version (PDF).

Foreningsvejviseren opdateres løbende – henvendelse om optagelse og opdatering i vejviseren kan rettes til Frivilligcenter Hillerød: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Klik her, hvis du ønsker din forening i vejviseren

Rådgivning og sociale aktiviteter inden for det boligsociale arbejde
Tilbud om støtte, selvhjælpsgrupper og sociale aktiviteter målrettet børn, familier og forældre
Tilbud om køb og salg af brugt tøj og genstande
Tilbud målrettet mennesker med handicap
Integrationstilbud og tilbud for etniske minoriteter
Kulturelle og kreative tilbud og aktiviteter
Tilbud målrettet kvinder
Tilbud inden for miljø, natur og bæredygtighed
Tilbud til mennesker, der ønsker at komme ud af misbrug og afhængighed
Tilbud målrettet psykisk sårbare og pårørende
Tilbud om rådgivning
Tilbud inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
Tilbud om væresteder, klubber, selvhjælpsgrupper, fællesskaber og samvær målrettet unge.
Tilbud målrettet ældre
Foreninger og grupper, som ikke umiddelbart passer ind under de øvrige kategorier.