imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Sundhedsfremme og sygdom

I denne kategori finder du netværk, fællesskaber og interesseorganisationer, der tilbyder f.eks. rådgivning og sociale aktiviteter indenfor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Kategorien indeholder også aktiviteter og tilbud om aflastning og støtte til pårørende.

Alzheimerforeningen Hillerød
Aktivitet og formål: Motion ” Bevæg dig – bevar dig” hver tirsdag kl. 14 -16 i Frivilligcenter Hillerød Torsdagscafe – den anden torsdag i måneden kl. 15-17 i Frivilligcenter Hillerød Søndagstræf - hver fjerde søndag i måneden
Astma Allergi Nordsjælland
Aktivitet og formål: At hjælpe og rådgive astma- og allergiramte til et bedre liv. Oplysningsarbejde, idræt,, foredrag, måling af lungekapacitet
Bloddonorerne i Hillerød
Aktivitet og formål: Formål: At skaffe donorblod til patientbehandling på Region Hovedstandens Hospitaler
Danmarks Lungeforening Åndehullet
Aktivitet og formål: Støtte hinanden i at leve med en kronisk sygdom.
Dansk epilepsi forening - Nordsjælland
Aktivitet og formål: Vi tilbyder mennesker med epilepsi og deres pårørende rådgivning, kurser, fællesskab og viden.
Demenskontakten
Aktivitet og formål: med udgangspunkt i Lov om Social Service, at tilbyde aktivitets & støttetilbud til mennesker med en demenssygdom i tidlig fase
Diabetesforeningen i Hillerød
thumb_diabetesesforeningen
Aktivitet og formål: Varetager diabetikernes og deres pårørendes interesser.
Gigtforeningen Hillerød lokalafdeling
Aktivitet og formål: Skaber bedre vilkår for de mange tusinde mennesker, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler.
Hillerød Motionsvenner
Aktivitet og formål: Frivillige motionsvenner og holdtræning. Begge er for dig, som har svært ved at deltage i almindelige motionshold.
Hjerteforeningen Hillerød
thumb_hjerteforeningen_CMYK
Aktivitet og formål: Oplyse om forebyggelse, samt yde støtte og rådgivning med henblik på størst mulig livskvalitet.
Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Hillerød
Aktivitet og formål: at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål. At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.
Nyreforeningen – Kreds Nordsjælland
Aktivitet og formål: Oplyse om nyresygdomme og støtte socialt og økonomisk.
Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland
Aktivitet og formål: at udbrede kendskabet til sygdommen, der også kaldes knogleskørhed, og til forebyggelse heraf.
Patientstøtterne - Dansk Røde Kors Hillerød
thumb_rodekors
Aktivitet og formål: , der på Hillerød Hospital er aktive på 4 afdelinger, og som kan udgøre det for at være den pårørende, der ikke er der. Kan vise rundt på hospitalet, samtale for at forkorte ventetiden, hjælpe med at få ringet op, hente et glas vand o.s.v.
Ålholm IF - motionsture
Aktivitet og formål: Motionsture med og uden stave, hvor alle er velkomne
« Start Forrige 1 2 Næste Slut »