Julehjælp

JulehjaelpDer er flere foreninger, kirker og organisationer - både lokalt og på landsplan, der uddeler julehjælp til værdigt trængende.

Er din økonomi trængt, så der er brug for støtte til at komme godt igennem julen, er julehjælp måske en mulighed for dig. Det er forskelligt, hvilke krav man skal opfylde for at komme i betragtning til at modtage julehjælp. Kriterier, information om ansøgning og ansøgningsfrist fremgår af de enkelte foreningers og organisationers hjemmesider.

Har du lidt overskud i jueltiden, kan du vælge at støtte et eller flere af julehjælps-initiativerne. Du kan støtte på flere måder, fx ved at tilbye din tid som frivillig, opfylde et barns ønske fra et ønsketræ eller donere penge. 

Lokale muligheder for julehjælp

AliveKirken i Hillerød: Julehjælpen uddeles hvert år ved juletid til økonomisk trængte personer/familier i Hillerød, Ølstykke og omegn. 

Grønnevang Kirke: Information følger snarest.

Ullerød Kirke/Ullerødgruppen: Personer/familier, der er betrængte i julen og som bor i Ullerød sogn kan søge kirkens menighedspleje om hjælp til at holde jul.

Mødrehjælpen Hillerød: Familier med børn mellem 0-15 år kan via vores aktivitet Juleønsket ønske en julegave til hvert barn (maks. 300 kr.). Der kan ansøges fra 9/11 til 11/12. fra d 27/11 kan borgere hente kuverter med børnenes Juleønske. Fra d 27/11 kan du, der vil støttte initiativet, i vores butik i Hillerød hente en kuvert med et barns Juleønske og opfylde det.

Røde Kors Hillerød: Du kan søge julehjlælp til dig og din familie ved at kontakte din lokale Røde Kors afdeling. Klik på linket for at finde kontaktpersonen i din lokalafdeling af Røde Kors.

Skævinge og Lille Lyngby kirker: Information følger snarest.

Jul for Alle: Det er er endnu ikke afklaret, om og evt. hvordan Jul for Alle 2020 kan afholdes bl.a. pga. Corona-restriktionerne. Der arbejdes på at finde en løsning, så hold dig orienteret via Facebook og lokalpressen. Kontakt evt. Peter Bennet for information: peter.bennett@dgi.dk /tlf. 24975342

Stop spild lokalt: Uddeling af overskudsmad fra supermarkederne til folk, der har svært ved at få pengene til at række til julemaden mandag d. 23. december. Nærmere info om tid, sted og procedure følger snarest.

Landsdækkende

Mødrehjælpen: Julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier.

Frelsens Hær: Julehjælp til økonomisk trængte familier.

Blå Kors: Julehjælp til familier på overførselsindkomst, som mangler penge til gaver og mad. Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år.

Dansk Folkehjælp: Julehjælp til enlige forsørger på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn: Du kan søge om at modtage julehjælp fra Foreningen til Støtte for Mødre og Børn.

Julehjælpen.dk: Julehjælpen formidler kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark. Du kan via Julehjælpen enten donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder.

Børnesagens Fællesråd: Julestipendium til eneforsørgere til børn under 18 år, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse og har brug for økonomisk hjælp. Ansøgningsfristen var den 1. november 2020.

Nissepakken.dk: Ikke aktiv i 2020.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube