Rådgivning

I Frivilligcenter Hillerød tilbyder vi rådgivning, hjælp og vejledning om flere emner og typer af udfordringer:

  • Økonomisk råd og vejledning (efter aftale) - læs mere
  • Advokathjælpen (tirsdage kl. 17.30-18.30) - læs mere
  • Konfliktrådgivning (sidste mandag i måneden, men bestil venligst tid) - læs mere
  • Hverdagsrådgivning (mandage kl. 16.00-17.30) - læs mere
  • Rådgivning for trivsel i livet (efter aftale) - læs mere
  • It-café (hver anden onsdag kl. 10.00-12.30) - læs mere
  • Bisiddere (efter aftale) - læs mere
  • Lektiehjælp (efter aftale) -læs mere

Formålet er hjælp til selvhjælp gennem uformel dialog og sparring med de frivillige rådgivere i det enkelte rådgivningstilbud. Desuden kan man få hjælp fra en bisidder, hvis man skal i kontakt med offentlige myndigheder, sundhedsvæsenet eller i andre situationer, hvor der er behov for et par ekstra øjne og ører.

Fortrolighed og metode
Rådgiverne har tavshedspligt i alle tilfælde, og hjælpen er gratis, neutral, anonym og åben for alle. Den gives hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp. Der bliver ikke registeret personlige data eller ført journaler, og der er primært tale om kvalificeret råd og vejledning.

Andre rådgivningstilbud
Adskillige foreninger og grupper både lokalt og regionalt tilbyder også rådgivning. Se en oversigt over andre rådgivninger her.