Bisidderne

BisiddergruppenAlle over 18 år har ret til en bisidder i mødet med det offentlige. Det vil sige en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når borgeren står over for en myndighed som eksempelvis en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller advokat. Uvildig vil sige, at man ikke er følelsesmæssigt engageret, som venner og familiemedlemmer kan være det. Bisidderen ledsager alene borgeren for at sikre, at alt går korrekt til.

Bisidderen fungerer ikke som en rådgiver. Vedkommende har været på kursus og har naturligvis tavshedspligt.

I de konkrete sager mødes bisidderen og borgeren til et indledende møde, hvor de aftaler fremgangsmåden inden mødet med den offentlige myndighed. Her kan bisidderen være med og sikre, at borgeren får svar på alle sine spørgsmål. Efter mødet med myndigheden følger borgeren og bisidderen op på sagen, og borgeren kan klage, hvis resultatet har været utilfredsstillende.

Det er gratis at benytte sig af en bisidder. Tag gerne kontakt i god tid, da bisiddere ikke altid kan rykke ud med meget kort varsel. For at lave en aftale med en bisidder, kontakt frivilligcenteret på telefon 2750 8037 eller skriv til frivilligcentret: epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Bisiddergruppen Nordsjælland har udgivet en folder, der fås i både en DANSK og en TYRKISK udgave.