Bisiddergruppen

bisiddergruppenAlle over 18 år har ret til en bisidder i mødet med det offentlige. Det vil sige en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når borgeren står over for en myndighed som eksempelvis en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller advokat. Uvildig vil sige, at man ikke er følelsesmæssigt engageret, som venner og familiemedlemmer kan være det. Bisidderen ledsager alene borgeren for at sikre, at alt går korrekt til.

Bisidderen fungerer ikke som en rådgiver. Vedkommende har været på kursus og har naturligvis tavshedspligt.

I de konkrete sager mødes bisidderen og borgeren til et indledende møde, hvor de aftaler fremgangsmåden inden mødet med den offentlige myndighed. Her kan bisidderen være med og sikre, at borgeren får svar på alle sine spørgsmål. Efter mødet med myndigheden følger borgeren og bisidderen op på sagen, og borgeren kan klage, hvis resultatet har været utilfredsstillende.

Det er gratis at benytte sig af en bisidder, og da bisiddere sjældent kan rykke ud uden varsel, vil det være en god ide at indgå en aftale med bisidderen nogle dage inden mødet med den offentlige myndighed.

I Frivilligcenter Hillerød er det muligt at møde lokale bisiddere. Nogle tirsdage vil borgere kunne møde op for at få hjælp eller stille spørgsmål. Det sker i forbindelse med rådgivningen i Økonomisk råd og vejledning og Advokathjælpen kl. 16.30 til 18. I Hillerød vil bisidderne for det meste blive Susanne Holter og Vibeke Dyrelund. (Foto).

Bag initiativet står Bisiddergruppen Nordsjælland, der gennemfører lignende initiativer i frivilligcentrene i Helsingør og Halsnæs.

Bisiddergruppen Nordsjælland kan kontaktes på kontakt@bisiddergruppen-nordsjaelland eller tlf. 2826 4321 / 5083 0878. Gruppen kan også kontaktes gennem hjemmesiden dinlokalebisidder.dk.

Bisiddergruppen Nordsjælland har udgivet en folder, der fås i både en DANSK og en TYRKISK udgave.

Bisiddergruppen

 

 

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job