Bisiddergruppen Nordsjælland

BisiddergruppenAlle over 18 år har ret til en bisidder i mødet med det offentlige. Det vil sige en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når borgeren står over for en myndighed som eksempelvis en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller advokat. Uvildig vil sige, at man ikke er følelsesmæssigt engageret, som venner og familiemedlemmer kan være det. Bisidderen ledsager alene borgeren for at sikre, at alt går korrekt til.

Bisidderen fungerer ikke som en rådgiver. Vedkommende har været på kursus og har naturligvis tavshedspligt.

I de konkrete sager mødes bisidderen og borgeren til et indledende møde, hvor de aftaler fremgangsmåden inden mødet med den offentlige myndighed. Her kan bisidderen være med og sikre, at borgeren får svar på alle sine spørgsmål. Efter mødet med myndigheden følger borgeren og bisidderen op på sagen, og borgeren kan klage, hvis resultatet har været utilfredsstillende.

Det er gratis at benytte sig af en bisidder. Husk at tage kontakt og indgå en aftale med bisidderen nogle dage inden mødet med den offentlige myndighed, da bisiddere sjældent kan rykke ud uden varsel.

Bisiddergruppen Nordsjælland kan kontaktes på kontakt@bisiddergruppen-nordsjaelland eller tlf. 2826 4321 / 5083 0878. Gruppen kan også kontaktes gennem hjemmesiden dinlokalebisidder.dk.

Bisiddergruppen Nordsjælland har udgivet en folder, der fås i både en DANSK og en TYRKISK udgave.