Trivselsgrupper for børn og unge

I Trivselsgrupperne for børn og unge i frivilligcentret tilbyder vi gruppeforløb med fællesskab, støtte, hjerterum og frirum for børn og unge, der står i svære livssituationer.

Selvhjælp er efterhånden en velkendt metode i Danmark, og undersøgelser viser, at det virker. I Frivilligcenter Hillerød arbejder vi primært med selvhjælp i form af trivselsgrupper for børn og unge.

Vi tilbyder trivselsgrupper for børn og unge mellem 8 og 15 år med nedenstående temaer:

  • Børn i skilsmissefamilier
  • Børn i sorg
  • Børn med søskende, der har særlige behov
  • Børn med kronisk syge forældre

 Læs mere om trivselsgrupper for børn og unge i vores folder.

Du kan også læse mere om trivselsgruppernes arbejde i Hillerød Postens artikel fra d. 6.1.2021: Her er utroligt meget omsorg

Om trivselsgrupperne

Trivselsgruppernes formål er at give børn og unge mulighed for at sætte ord på deres situation i et fællesskab med andre i samme situation. De hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, oplever, at de ikke er ”alene i verden” og får hjælp til at sondre mellem, hvad de skal acceptere, og hvad de kan lave om på. De ser nye muligheder, når de deler erfaringer med at tackle svære situationer med andre i samme situation.

Børnene og de unge tilbydes trygge rammer under ledelse af voksne gruppeledere, der har kendskab til og erfaring med at arbejde med børn og unge i grupper. Alle gruppelederne er frivillige, der som minimum har gennemgået et tredages kursus i gruppeledelse og løbende modtager supervision. Deres opgave er at støtte børnene og de unge gennem forløbet, hjælpe dem til at dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden og sørge for, at alle kan komme til orde.

Grupperne mødes 8 gange; 2 timer hver 14.dag i Frivilligcenter Hillerød. Der oprettes løbende grupper, når der er børn/unge til at danne en gruppe – og forældre kan altid henvende sig for at høre nærmere og skrive deres børn på venteliste.

Hjælp til selvhjælp

I Frivilligcenter Hillerød arbejdes der efter princippet om selvhjælp, der først og fremmest handler om at skabe indsigt og trivsel ved egen hjælp og derved finde frem til de iboende ressourcer hos barnet/den unge og familien. Der er ikke tale om behandling eller terapi, men om hjælp til selvhjælp, hvor man spejler og udvikler sig i dialog med andre i samme situation.

Kontakt

Trivselsgrupperne koordineres af Eva Christensen, der er uddannet psykolog. Hun kan kontaktes på selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller træffes tirsdag og torsdag mellem kl. 10-15 efter aftale.

Vil du være trivselsgruppeleder?

Hvis du har lyst til at engagere dig i børn og unges trivsel i Hillerød, så er du måske vores nye gruppeleder i trivselsgrupper for børn eller unge.

Som (kommende) gruppeleder forventer vi at du:

  • er åben, imødekommende og empatisk
  • har lyst til at engagere dig i og gøre en forskel for børn og unge
  • er lyttende, rummelig og psykisk robust
  • kan afsætte to timer hver anden uge i otte uger (når du er involveret i at lede en trivselsgruppe) samt lidt forberedelsestid
  • deltager i vores tre-dages kursus for gruppeledere og i supervisionsmøder hver sjette uge
  • overholder tavshedspligten og at du accepterer, at vi indhenter børneattest

Kontakt os på tlf. 2750 8037 eller selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk, hvis du er interesseret i at blive frivillig gruppeleder. Derefter inviterer vi dig til en samtale med vores børne- og ungekoordinator, Eva Christensen, for at afstemme forventninger til dig og fortælle om, hvad du kan forvente af os, hvis du engagerer dig som gruppeleder.