Hvorfor frivillig: Anns historie

ann schroeder trivselsgruppelederFor et år tilbage stod Ann Schrøder over for et karriereskift fra Brand Manager i Flügger til pædagogmedhjælper sideløbende med sin uddannelse som psykoterapeut. Hun besluttede sig for at melde sig som gruppeleder i frivilligcentrets selvhjælpsgrupper. Ann havde i længere tid tænkt over, hvordan hun kunne gøre en forskel for børn og unge, og hun besluttede sig for at blive frivillig for den gode sag.

I dag er hun gruppeleder for trivselsgruppen Stille Piger. En gruppe for piger i alderen 8-15 år, som mødes en gang hver 14. dag og finder styrke i hinandens selskab og samvær.

 ”Jeg har uden tvivl fået et større kendskab til børn og unges problematikker. Jeg oplever, at jeg kan gøre en forskel, og det er livsbekræftende”, siger hun.

 I gruppen gennemfører man en række aktiviteter: Hygger, snakker og laver selvværdsøvelser sammen. Det er rigtig rart at mødes på den måde. Både for de stille piger og Ann giver gruppen glæde og små fremskridt.

Som frivillig gruppeleder for Stille Piger-gruppen føler Ann sig privilegeret. For hende skaber det frivillige arbejde en kobling mellem hendes studie, hendes job og hendes frivillighverv. Ann fik faktisk sit job som pædagogmedhjælper på baggrund af sin erfaring som gruppeleder på børneområdet.

At være frivillig har givet Ann en masse. Hun synes, det giver mening i hendes liv at se de stille piger udvikle sig, blive mere modige og turde tage de små og positive skridt fremad. Samarbejdet med hendes frivillige kollega, en anden gruppeleder, er også givende for Ann, samt den obligatoriske supervision, der følger med arbejdet som gruppeleder.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube