Start en forening, gruppe eller aktivitet

Findes den forening, gruppe eller aktivitet, du søger, ikke? Ser du et konkret behov for en indsats i forhold til en bestemt gruppe mennesker? Eller går du bare med en rigtig god idé i maven?

Måske kender vi andre, der brænder for det samme område. Og vi vil meget gerne give dig faglig sparring i forhold til at stable en forening, en gruppe eller en aktivitet på benene. Du er meget velkommen til at kontakte os og lave en aftale med en af vores medarbejdere.

De første skridt

Der er en række overvejelser, det er godt at begynde med at gøre sig:

  1. Hvilket behov skal initiativet møde – og hos hvem?
  2. Hvad skal foreningens, gruppens eller aktivitetens formål være – hvilken forskel skal den gøre?
  3. Hvem vil du gerne arbejde sammen med for at realisere idéen? Er der brug for mennesker med en særlig baggrund eller særlige egenskaber i opstartsfasen?
  4. Hvilke initiativer og erfaringer findes der allerede på området – lokalt eller andre steder i landet?
  5. Hvordan er det bedst at samle og organisere folk – i en éngangsevent, en gruppe, der mødes jævnligt eller i en forening? Eller måske det bare er én person, der har brug for ét menneskes hjælp, uden at andre behøver at blive blandet ind i det?
  6. Hvilken aktivitet vil I begynde med at sætte i gang?
  7. Skal der involveres andre frivillige, og hvor vil I finde dem?
  8. Hvordan vil I komme i kontakt med målgruppen?
  9. Hvad skal ledernes, tovholdernes eller bestyrelsens opgave være?
  10. Hvilke frivillige skal involveres, og hvor vil I finde dem?

Vi i frivilligcentret vil meget gerne sparre med dig eller jer i forhold til disse spørgsmål. Vi kender ikke svarene, men vi er vant til at følge mennesker, grupper og foreninger i processen og er gode til at stille spørgsmål! Desuden har vi et stort netværk og kendskab til Hillerød at trække på.