COVID-19: Information og retningslinjer

Frivilligcentret er fortsat åbent - men med særlige retningslinjer og skærpet opmærksomhed på afstand og håndsprit!

OPDATERING 22-9-2020: Som I sikkert er bekendt med, kom der fredag den 18. september nye udmeldinger fra myndighederne ift. at minimere smitte med COVID-19. Situationen er dog heldigvis ikke den samme som i foråret, hvor alle foreningsaktiviteter skulle indstilles. Det skal de ikke i dag.

Frivilligcentret er åben for henvendelser, rådgivning, selvhjælpsgrupper, mindre møder og siddende aktiviteter – men med skærpet opmærksomhed på afstand og håndsprit.

Vi beder jeg undgår at stå i grupper i gangarealer, døråbninger og ved køkkendøren. Forbliv så vidt muligt i jeres mødelokale, til I er færdige, og afslut derfra. Vi opfordrer til, at I holder møder online eller udendørs, hvis det er muligt. Vi hjælper gerne med at afvikle møder online, hvis I har brug for det - læs mere her.

Alle grupper, der normalt mødes indenfor i frivilligcentret om fysiske aktiviteter (motion og bevægelse) skal holde deres aktiviteter udendørs. Hvis det er vanskeligt at praktisere, opfordrer vi til, at I går en tur i stedet og ellers aflyser.

Gældende retningslinjer for brug af lokaler og faciliteter

For at vi kan passe på hinanden - og samtidig overholde de gældende regler og anbefalinger fra myndighederne har vi lavet nogle retningslinjer, som vi beder alle, der kommer i huset, om at følge:

Klik her for at læse de gældende retningslinjer

Frivilligcenter Hillerød sørger for at:

  • stille håndsprit og sprit i sprayflasker til overfladebehandling til rådighed i alle lokaler
  • levere synlig information om retningslinjerne i alle lokaler

Brugere af lokalerne bedes sørge for at:

  • rengøre og afspritte kontaktflader i lokalet og evt. køkkenet før og efter brug
  • vaske/afspritte hænder ved ankomst og med jævne mellemrum
  • spritte toiletbræt, vandhane, vask af før og efter brug
  • holde min. 1 meters afstand mellem mødedeltagerne, undgå berøring og hilse ved at vinke
  • følge de retningslinjer, der er hængt op i lokalerne
  • respektere det tidsrum, lokalet er booket i. Aftal, hvem der kommer tidligt for at forhindre, at der er for mange i lokalerne på én gang. Frivilligcentret prøver at lægge 15 min. mellem hver booking
Vejledning til at håndtere en positiv Corona-test i regi af Frivilligcenter Hillerød

Vi har udarbejdet en Corona-vejledning til, hvad vi gør, hvis nogen, der kommer i Frivilligcentret, bliver konstateret smittet med corona-virus. Vejledningen er baseret på de retningslinjer, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Udgangspunktet er, at man selv står for egen smittesporing, men det kan ske, at man selv (eller et barn) fx har deltaget i et møde eller en gruppe i huset, og ikke kender de andre personligt i gruppen. Så er vi naturligvis behjælpelige med smittesporing.

Klik her for at læse vejledningen

For mere information ifm. COVID-19

Hvis du har symptomer på sygdom eller har været i kontakt med en, der er bekræftet smittet med COVID-19, skal du ikke komme i frivilligcentret.

Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du har været i smittefare og evt. selv skal testes for COVID-19. Du finder retningslinjerne her. Du kan også læse mere om forebyggelse og behandling af corona og COVID-19 her.

Er du i tvivl, har du spørgsmål om brugen af lokalerne, eller har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores håndtering af risikoen for corona-smitte, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 2750 8037 eller på: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube