imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Fonde og puljer

angsøgningDer er flere måder at søge støtte på som social forening eller gruppe:

§18- og §79-midler

En forening eller en selvorganiserede gruppe kan søge økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) eller aktiverende og forebyggende aktiviteter for personer over 60 år (§ 79-midler) i  Hillerød Kommune.

Ansøgningsperioden annonceres i efteråret ca. en mdr. før ansøgningsfristen. Ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer findes på kommunens hjemmeside

Yderligere oplysninger: Julie Fischer-Nielsen, udviklingskonsulent i Hillerød Kommune.

 

Fælleskommunal § 18-pulje 

Hillerød, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm har i den nordlige del af Region Hovedstaden oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service. Puljen er målrettet foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå lokal kommunal støtte efter § 18, fordi aktiviteterne f.eks. går på tværs af kommunegrænser.

Man kan søge tilskud til drift af sin forening eller til nyskabende aktiviteter. Kun CVR-registrerede frivillige, sociale foreninger kan søge puljen.

Puljen annonceres i foråret ca. en mdr. før ansøgningsfristen. Det er ikke alle kommuner, der bidrager til puljen hvert år.

Hillerød kommune har tilsluttet sig puljen i 2017. Den administreres i år af Allerød Kommune. Ansøgningsfristen er 1. maj 2017. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Michael Eskedal på tlf.: 48 100 178 eller mail: mies@alleroed.dk, hvortil også udfyldt ansøgningsskema sendes. Du kan finde både ansøgningsskema og vejledning om puljen på Allerød kommunes hjemmeside.

 

I 2015 blev der modtaget 28 ansøgninger på i alt 1.049.803 kr., og der har været  315.800 kr. til rådighed.

Følgende har fået tildelt midler fra puljen:

 • Rokken.dk / Varmestuestrik.dk: 7.500,-
 • Downs Foreningen Nordsjælland: 5.000,-
 • Hjernesagen i Nordsjælland: 65.000,-
 • Bisiddergruppen Nordsjælland: 20.000,-
 • Nyreforeningen Nordsjælland: 10.000,-
 • Bedre Psykiatr:i 17.000,-
 • SIND Nordsjælland: 40.000,-
 • Røde Kors, Hillerød Afdeling: 10.000,-
 • PTU Nordsjælland: 20.000,-
 • Depressionsforeningen: 12.000,-
 • Tandemklubben Nordsjælland: 15.000,-
 • Klub Beethoven – Døvblevne i Nordsjælland: 2.500,-
 • Døveforeningen af 1866: 15.000,-
 • Hjerneskadeforeningen Lokalafd. Nordsjælland 20.000,-
 • Snoezelhuset i Helsingør: 19.000,-
 • SAND Nordsjælland: 20.000,-
 • Stomiforeningen COPA: 7.500.

Følgende har fået afslag på ansøgninger til puljen:

 • Børns Vilkår
 • Patientforeningen Lungekræft
 • Styrk din krop netværket
 • Mødrehjælpen Hillerød Lokalafdeling
 • Livets Gyldne Tråde
 • Positivgruppen
 • Diabetes Lokalforeningerne
 • Danske Handicaporganisationer, DH, Gribskov
 • Hillerød Lænken
 • Salto
 • Ordblindeforeningen i Danmark kreds Nordsjælland                  

 Yderligere oplysninger: Julie Fischer- Nielsen udviklingskonsulent i Hillerød Kommune.

 

Andre puljer og fonde

Der er en del puljer og fonde, som kan søges af sociale foreninger, primært til udvikling af (nye) projekter. Følg med på Social- og Indenrigsministeriet hjemmeside og se fondsoversigten over fonde på det sociale område på www.fondsdatabasen.dk.

 

Sponsoraftaler m.v.

Andre foreninger har sponsoraftaler med virksomheder. Der kommer stadig mere fokus på virksomheders mulighed for at gøre en social forskel, og I kan måske tilbyde dem en meget konkret måde at gøre det på. Hvorfor ikke spørge en lokal forretning eller større virksomhed i Hillerød, om de er interesserede i at støtte jeres aktiviteter?

 

Samarbejde med andre om projektet

Hvis I har en god idé, men mangler ressourcer, fx midler, kompetencer eller kontaktflader, kunne det måske være en mulighed at indgå i et partnerskab med andre foreninger eller kommunale medarbejdere eller institutioner. Vi i frivilligcentret vil gerne vende mulighederne med jer!

 

Andre måder at skaffe midler på

Man kan også kombinere behovet for midler med en social begivenhed, der kan være med til at synliggøre foreningen. Nogle afholder loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller andre arrangementer, mens andre sælger lodsedler, kalendere eller andre småartikler.