Fonde og puljer

angsoegningDer er flere måder at søge støtte på som social forening eller gruppe:

§18- og §79-midler

Foreninger og selvorganiserede grupper kan søge økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) eller aktiverende og forebyggende aktiviteter for personer over 60 år (§79-midler) i Hillerød Kommune.

Ansøgningsperioden annonceres i efteråret ca. en mdr. før ansøgningsfristen. Ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer findes på kommunens hjemmeside

 

Fælleskommunal § 18-pulje 

Hillerød, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service. Puljen er målrettet foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå lokal kommunal støtte efter §18, fordi aktiviteterne f.eks. går på tværs af kommunegrænser.

Man kan søge tilskud til drift af sin forening eller til nyskabende aktiviteter. Kun CVR-registrerede frivillige, sociale foreninger kan søge puljen.

Puljen annonceres i foråret ca. en mdr. før ansøgningsfristen. Det er ikke alle kommuner, der bidrager til puljen hvert år.

Hillerød Kommune har tilsluttet sig puljen i 2017. Puljen administreres på skift af kommunerne et år ad gangen. Ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Yderligere oplysninger på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Hillerød Kommune har derudover en række puljer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet, som du kan søge. HER finder du et overblik over puljerne og links til flere oplysninger, retningslinjer med videre.

 

Andre puljer og fonde

Der er en del puljer og fonde, som kan søges af sociale foreninger, primært til udvikling af (nye) projekter. Se oversigten over fonde, puljer og legater på legatbogen.dk.

 

Sponsoraftaler m.v.

Andre foreninger har sponsoraftaler med virksomheder. Der kommer stadig mere fokus på virksomheders mulighed for at gøre en social forskel, og I kan måske tilbyde dem en meget konkret måde at gøre det på. Hvorfor ikke spørge en lokal forretning eller større virksomhed i Hillerød, om de er interesserede i at støtte jeres aktiviteter?

 

Samarbejde med andre om projektet

Hvis I har en god idé, men mangler ressourcer, fx midler, kompetencer eller kontaktflader, kunne det måske være en mulighed at indgå i et partnerskab med andre foreninger eller kommunale medarbejdere eller institutioner. Vi i frivilligcentret vil gerne vende mulighederne med jer!

 

Andre måder at skaffe midler på

Man kan også kombinere behovet for midler med en social begivenhed, der kan være med til at synliggøre foreningen. Nogle afholder loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller andre arrangementer, mens andre sælger lodsedler, kalendere eller andre småartikler.