Rekruttering af frivillige

Frivillige er fundamentet i foreningsarbejdet

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres
forening får en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og
udvikling kan være med at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige.

Et møde eller en workshop med os i frivilligcentret kan fx handle om:

  • Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
  • Hvor finder vi potentielle frivillige, og hvordan skriver vi et godt jobopslag?
  • Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
  • Hvordan sikrer vi en god introduktion, og hvordan fastholder vi vores frivillige?
  • Hvordan siger vi farvel til vores frivillige?
  • Skal vi have en frivilligpolitik?

 

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job