Sådan bruger I frivilligcentret

Medlemsundersøgelse 2017Statistik
I februar 2017 udsendte frivilligcentret en medlemsundersøgelse til alle frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper. I alt har 58 foreninger og grupper besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 52,73%.

Formålet med undersøgelsen er dels at få et billede af, hvordan medlemmerne bruger frivilligcentrets ydelser og faciliteter. Dels at finde ud af, hvordan vi i frivilligcentret kan imødekomme medlemmernes ønsker og behov for samarbejde, mobilisere flere ressourcer og stå stærkere sammen, og samtidig arbejde i den retning, der er udstukket i frivilligcentrets strategi 2016-2018.

Hvad viser undersøgelsen?

Generelt viser undersøgelsen, at der i det store hele er tilfredshed med både frivilligcenterets ydelser og rammer. Frivilligcentrets ydelser, herunder rådgivning og vejledning, kurser og workshops samt netværkssamarbejde, er efterspurgt blandt medlemmerne. Der er plads til forbedringer, særligt køkkenfaciliteterne kunne ønskes bedre.

Derudover viser undersøgelsen, at frivilligcentrets medlemmer meget gerne vil samarbejde, især omkring aktiviteter og events. Den viser også, at medlemmerne gerne vil bidrage f.eks. med specialviden om målgrupper eller særlige emner, oplæg, foredrag og gode historier samt ideer og inspiration til glæde og gavn for andre foreninger og grupper – og at det også er efterspurgt. Således er der gode muligheder for at understøtte og udbygge samarbejdet mellem foreningerne.

Hvad skal resultaterne bruges til?

På baggrund af undersøgelsen er der områder, som vi i frivilligcentret vil arbejde med. Det fremgår både i denne og i tidligere undersøgelser, at vores medlemmer efterspørger viden om og hjælp til PR og synlighed. Det er netop et af de områder, som vi kan hjælpe med – og allerede gør for mange. Men det tydeliggøres her, at vi i frivilligcentret skal gøre det mere synligt for vores medlemmer, hvordan vi kan hjælpe dem.

Det fremgår også af undersøgelsen, at der fortsat er opbakning fra medlemmernes side til tværgående begivenheder, f.eks. Frivillig Fredag, Kulturnatten og Frivilligbørsen, og det er positivt, da de er helt oplagte muligheder for at skabe synergi mellem ligesindede og forskellige foreninger og fællesskaber. Derudover skal der ses på, hvordan frivilligcentret kan være med til at facilitere, at medlemmerne styrker kontakt og mulighed for at hjælpe hinanden på tværs med oplæg, foredrag, inspiration og lignende.

Du kan læse brugerundersøgelsen her.

Her kan du se, et udtræk af data fra spørgeundersøgelsen. Spørgsmål 1 er ikke inkluderet, da det indeholder navne på alle de foreninger og grupper, der har deltaget.

 

Brugerundersøgelse 2014

I slutningen af 2014 udsendte frivilligcentret en brugerundersøgelse til alle frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper. Formålet var at afdække brugen af frivilligcentrets ydelser og services samt vores medlemmer ønsker til frivilligcentrets ind­satser og tilbud fremover.

De svar og tilbagemeldinger, vi har fået igennem brugerundersøgelsen, vil anvendes til at målrette og prioritere vores tilbud og aktiviteter, så de er så relevante og brugbare som muligt for vores medlemmer og brugere.

Undersøgelsen viste bl.a., at der blandt frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper er en stor efterspørgsel efter hjælp til ”PR/synlighed” og hjælp til at skabe ”nye samarbejdsmuligheder”.

Det er vi rigtig glade for at se, da vi i løbet at året netop har haft fokus på at forsøge at skabe gode rammer for at samarbejde – både mellem foreninger, med Hillerød Kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I 2015 vil vi forsat fokusere på at hjælpe vores medlemmer med at skabe PR og synlighed omkring den lokale frivillige indsats.

Undersøgelsen viste dog også, at der er steder hvor vi kan forberede os. F.eks. er der rigtig mange af vores medlemsforeninger og -grupper, der ikke kender til Den Sociale Vejviser, der er en oversigt over sociale foreninger og tilbud i Hillerød. Den findes på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside (Den sociale vejviser). Da den Sociale Vejviser er et rigtig godt redskab til at se de mange foreninger og tilbud i Hillerød, vil vi i frivilligcentret gøre en målrettet indsats i 2015 for at opdatere og udbrede kendskabet til og brugen af Den Sociale Vejviser.

Den samlede brugerundersøgelse kan læses HER.