Søg frivillig

inspiration sparringVi får jævnligt henvendelser fra mennesker, som vil høre mere om det at være frivillig. Når det sker, tilbyder vi dem en frivilligsamtale, hvor vi med udgangspunkt i deres interesser og ressourcer sammen finder frem til relevante foreninger og tilbud.

Vi tilstræber, at de kommende frivillige går fra vejledningen med stor lyst og motivation til at gå i gang – og med viden om de pågældende foreninger og tilbud. Efter samtalen tager den enkelte som regel selv kontakt til foreningerne, men vi kan også være behjælpelige med den videre kontakt.

Søg frivillige på Frivilligjob.dk - lav et frivilligjobopslag
I kan også søge frivillige via www.frivilligjob.dk, som drives af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning til jeres opslag, eller I kan oprette opslagene gennem os.

Jo flere tanker, I har gjort jer om, hvad I gerne vil bruge de frivillige til, hvad I kan tilbyde dem, og hvordan I vil inddrage dem i arbejdsfællesskabet, jo lettere er det at finde de rette frivillige og få dem til at blive hængende.

Læs frivilligjob.dk’s vejledning til at skrive det gode frivilligjobopslag

Få den frivillige godt i gang
At engagere frivillige standser ikke ved rekrutteringen. Få tips til at få involveret den nye frivillige, så det bliver en god proces for alle parter!

10 gode råd til at få nye frivillige godt ind i foreningen

Er I i gang med at engagere frivillige i et kortvarigt projekt? Her er nogle gode idéer til at få dem godt i gang.

10 gode råd til ledelse af projektfrivillige

Skal I involvere unge frivillige for første gang? Ud over det, der gælder for alle frivillige, er der en håndfuld ting,
det kan være godt at være opmærksom på.

5 gode råd til at få unge frivillige godt i gang

Få sparring fra frivilligcentret...

Ønsker I sparring i forhold til at indkredse opgaverne for nye frivillige, udforme et konkret frivilligjobopslag eller lede nye frivillige i en social indsats? Kontakt os på tlf. 2750 8037.