Sådan kan I samarbejde med foreninger

virksomhedssamarbejde2Der er selvfølgelig forskel på, hvordan det giver mening at samarbejde med en forening for en lille og for en stor virksomhed. Men mulighederne er mange uanset størrelsen:

 • Synliggørelse af mulighed for at blive frivillig
 1. Formidling af frivilligjobopslag på virksomhedens opslagstavler, intranet m.v.
 2. Frivilligcentret holder oplæg for medarbejderne om mulighed for at engagere sig frivilligt i forskellige foreninger på et medarbejdermøde og har en stand med frivilligjobs ved indgangen til kantinen i en frokostpause
 • Synliggørelse af en forenings arbejde
 1. Plads til opslag og foldere om forskellige foreningers tilbud omkring fx sundhed eller sygdom blandt pårørende
 2. Der stilles lokaler eller butiksruder til rådighed i forbindelse med et synlighedsarrangement for en forening
 • Donationer
 1. Pengedonationer
 2. Donationer af IT, kontorartikler eller møbler
 • Foreningsengagement i arbejdstiden
 1. Alle eller en række medarbejdere deltager i en enkeltstående aktivitet i deres arbejdstid
 2. Medarbejdere får mulighed for at bruge fx to månedlige arbejdstimer på at udføre frivilligt arbejde
 3. Virksomheden tager på sig at udføre en konkret opgave for en forening, fx inden for IT, PR, supervision, fundraising, økonomi eller strategisk udvikling