Aktuelle workshops og kurser i frivilligcentret

Herunder kan du se de aktuelle workshops og kurser i frivilligcentret, som du kan deltage i.

fyraftenskurser 2018

Du kan læse mere om tidligere workshops og kurser her.

Workshop: Rekruttér frivillige online

I foråret inviterer vi til workshops om online rekruttering og brug af Frivilligjob.dk - en portal, hvor foreninger og grupper gratis kan søge efter frivillige til større eller mindre opgaver.

På workshoppen får du instruktion i Frivilligjob.dk og i, hvordan man opretter opslag og svarer på ansøgninger. Derudover får du inspiration og hjælp til at definere opgaver, indkredse målgruppe samt formulere opslag. Målet er, at du har lavet et frivilligjobobslag - eller i hvert faldt er godt på vej til at kunne selv - når workshoppen er slut.

Datoer for workshops:

  • Onsdag 29. maj 2019 kl. 14.00-16.00

Tilmelding: Tilmeld dig senest 3 hverdage inden afholdelsen af den workshop, du gerne vil detage i, ved at skrive en mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk. Husk at anføre dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og hvilken forening/gruppe, du repræsenterer.  

Engagementscafé

Engagementscafé er cafémøder for borgere, der er nysgerrige på frivilligt engagement og/eller deltagelse i fællesskaber. Som forening/gruppe kan I være med og møde lokale borgere, fortælle om jeres forening/gruppe og hvordan, man kan være med - som frivillig, deltager eller noget helt tredje.

Datoer for Engagementscafé

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 16-17.30 Tema: "Om at gøre en forskel gennem samvær og aktivitet med et andet menneske"
 Torsdag den 11. april 2019 kl. 16-18 Tema: "Er du blevet spurgt? Et opråb til unge i Hillerød"
 Onsdag den 15. maj 2019 kl. 14-16  Tema: "Eventfrivillighed"

Vil I være med til at planlægge og holde en Engagementscafé? Skriv til Anette (info@frivilligcenter-hilllerod.dk) - og gerne i god tid - hvis I som forening eller gruppe vil være med til planlægning og afholdelse af en Engagementscafé.

Tilmelding som deltager: Tilmeld dig senest 3 hverdage inden afholdelsen af den Engagementscafé, du gerne vil tilmeldes, ved at skrive en mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk. Husk at anføre dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Kursus: Bliv hørt på rådhuset! Lokal interessevaretagelse for frivillige foreninger

Mange lokalforeninger kæmper med at få lokalpolitikere, embedsmænd og medier til at interessere sig for deres sag og målgruppe. På dette kursus får I grundlæggende viden om, hvordan kommunen er organiseret – og hvor og hvornår I kan være med til at påvirke de politiske beslutninger. I får også en større forståelse for, hvem det er bedst at invitere på kaffe for at fremme jeres mærkesag lokalt. Målet er, at I som frivillige og bestyrelsesmedlemmer bliver bedre til at agere i den lokale politiske verden og på den måde skabe nye muligheder for jeres forening.

Kurset indeholder inspirerende oplæg og effektive redskaber til at forstå den kommunale verden, komme i dialog med embedsmænd, fange lokalpolitikernes opmærksomhed og til at få det kommunale system til at se jer som en værdifuld fremtidig samarbejdspartner.

Dette kursus holdes i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Underviser er Suzette Frovin, der er presse- og kommunikationskonsulent i CFSA.

Dato/tid: Onsdag den 11. september 2019 kl. 16.30-20.30
Sted: Frivilligcenter Hillerød, Kedelhuset, Fredensvej 12b, Hillerød

Tilmelding: Send en mail til epost@frivilligcententer-hillerod.dk senest 28. august 2019 med dit navn, din mailadresse og hvilken forening/gruppe, du kommer fra. 

To-dages kursus: Alternativer til puljer og fonde - andre veje til fundraising

Inden for fundraising er der en lang række andre veje end de traditionelle puljer og fonde, I som forening, gruppe eller frivilligt initiativ kan gå, når I har brug for at skaffe penge og ressourcer til drift eller til nye aktiviteter og projekter.

På dette kursus præsenteres I for fem forskellige alternativer til traditionel fundraising. Kurset giver jer ideer til at finde og vurdere, hvilke kilder der er mest relevante og inspiration til at lægge en strategi for jeres arbejde med fundraising. Derudover er der fokus på den nødvendige forberedelse, og hvordan I med fordel kan kontakte en mulig bidragsyder.

Dette kursus holdes i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Underviser er Lea Gry von Cotta Schønberg, der er leder og fundraiser i Frivilligcenter Halsnæs samt medejer og stifter af Konsulenthuset Kontingens.

Dato/tid: Søndag 3. november kl. 9.30-16.30 & lørdag 23. november kl. 9.30-16.30 (OBS! Dette kursus holdes over to dage)
Sted: Frivilligcenter Hillerød, Kedelhuset, Fredensvej 12b, Hillerød

Tilmelding: Send en mail til epost@frivilligcententer-hillerod.dk senest 18. oktober 2019 med dit navn, din mailadresse og hvilken forening/gruppe, du kommer fra.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job