Danmarks Lungeforening Åndehullet

Støtte hinanden i at leve med en kronisk sygdom.

Danmarks Naturfredningsforening

Foreningens formål er at bevare og beskytte naturen.

Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Vi er en forening af synshandicappede, der dels arbejder for at bedre medlemmernes dagligdag, dels skaber netværk

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, DFUNK Hillerød

Ung-til-ung-gruppe, hvor unge flygtninge kan møde andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter.

Dansk Folkehjælp Hillerød - Halsnæs

Aktivitet: Oplysning, Besøgsvenner/aflastere, Rådgivning

Dansk Handicapforbund Hillerød Afdeling

Afdelingen er et lokalt samarbejdsorgan for Danske Handicaporganisationers (DH) medlemsorganisationer. Afdelingen repræsenterer alle DH’s medlemsorganisationer.

Dansk Serbisk Forening "TIMOK98"

Integration gennem samvær om fælles mad, billard, kortspil, venskabsbesøg, fodbold, kreativt arbejde og fest.

Dansk-Kurdisk ungdoms- og kulturforening

Aktiviteter: Café, selvhjælps- og netværksgruppe

Dansk-Serbisk kultur- og sportsforening Millennium

Aktivitet: Integration Målgruppe: Etniske minoriteter

Danske Handicaporganisationer – Hillerød afd.

Foreningens formål er handicappolitik. En af aktiviteterne er understøttelse af repræsentanter i Hillerød Handicapråd. Medlemmerne mødes en gang månedligt, i reglen kl. 19-21

Den Boligsociale Fond

Tilbud om rådgivning og sociale aktiviteter for psykisk sårbare.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare.

Diabetesforeningen i Hillerød

Foreningen afholder cafemøder og andre arrangementer - ofte med oplæg fra læger eller andre fagfolk - og giver råd og vejledning om diabetes

Din lokale bisidder

Alle over 18 år har ret til en bisidder i mødet med det offentlige. Det vil sige en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når borgeren står over for en myndighed som eksempelvis en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller advokat.

DVL, Dansk Vandrelaug Nordsjælland

Vandreture af forskellige længde, som er åbne for alle.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender